Płynne przecieranie drewna

Firma Drozdowski, chcąc zapewnić płynną i ciągłą pracę w przecieraniu drewna na swojej pilarce ramowej pionowej PRP-58, oferuje klientom innowacyjny podajnik i odbiornik kłód drzewnych. W standardzie można na nich obrabiać drewno o maksymalnej długości 2500 mm i przekrojach do 430 mm. Prędkość pracy wynosi 3 metry na minutę.

 

Sposób działania podajnika

Podajnik posiada posuw łańcuchowy, który pracuje o wiele szybciej od roboczego. Dzięki temu łatwo zapewnić ciągłość piłowania, bo kłody „doganiają się”. Posuw roboczy ustawia się na pilarce odpowiednio do gatunku i grubości obrabianego materiału.

Z podajnikiem pracuje wózek hydrauliczny, który zaciska kłodę i przemieszcza się razem z nią. Uniemożliwia on kręcenie się kłody, co zwykle jest największym problemem przy przecieraniu materiału okrągłego, który posiada naturalne krzywizny i odrosty. Zderzak krańcowy automatycznie zwalnia łapy, gdy kłoda opuszcza podajnik i zostaje przejęta przez pilarkę. Gładkie łańcuchy zapewniają wystarczającą przyczepność do przemieszczania kłody wraz z wózkiem, nie zakłócając posuwu roboczego maszyny piłującej.

Cofnięcie wózka do pozycji wyjściowej odbywa się ręcznie przez użytkownika. Musi on także przełączyć dźwignię zaworu sterującego, co powoduje zaciśnięcie łap na kolejnym elemencie. Podajnik posiada rolkę odbojową, która ułatwia obrót i właściwe ułożenie kłody.

Urządzenie ma długość 4 m i waży 240 kg. Jest ono napędzane przez silnik o mocy 0,55 kW (1400 obr./min, napięcie 400 V). Do pracy wymagane jest ciśnienie robocze 60-65 barów. Minimalna wydajność pompy powinna wynosić 2 l/min (nie zaleca się jednak większej niż 3 l/min).

Automatyczny odbiór

Odbiornik zapewnia płynny i ciągły odbiór przetartych kłód. Producent zastosował w nim tylko jedną płytę, co ułatwia centrowanie tylko w jeden rzaz piły i wyklucza blokowanie pryzmy między dwoma płytami. Kłoda może być przecierana w całości na deski, bez prowadzącej środkowej pryzmy.

W odbiorniku zastosowano górne przesuwne podparcie płyty oraz hydrauliczny, zawsze symetryczny, dwustronny nacisk na płytę. Pozwala to uzyskiwać lepszą prostoliniowość cięcia niż rozwiązanie z dwoma płytami.

Boczne walce napędowe ułatwiają odbiór tarcicy bocznej i niwelują dodatkowy opór posuwu spowodowany dwustronnym naciskiem tarcicy na płytę prowadzącą.

Urządzenie posiada dwa silniki napędowe o mocy 0,18 kW (1400 obr./min, napięcie 400 V). Wymagane ciśnienie robocze to 18-20 barów. Także w tym przypadku pompa powinna mieć wydajność minimum 2 l/min (nie jest zalecana wydajność większa niż 3 l/min). Zespół odbierający posiada wymiary: 1,20 x 0,8 x 0,50 m i masę 160 kg.

Dane techniczne:
– minimalna długość podawanej/odbieranej kłody – 1200 mm,
– maksymalna długość podawanej/odbieranej kłody – 2500 mm (do 4000 mm na zamówienie),
– minimalna średnica podawanej/odbieranej kłody – 150 mm,
– maksymalna średnica podawanej/odbieranej kłody – 400 mm,
– prędkość podawania/odbierania kłody – 3 m/min.

Pilarki ramowe pionowe: PRP-58 i PRP-58W

Przedstawione powyżej podajnik i odbiornik kłód mogą stworzyć doskonale pracującą konfigurację z nowoczesnymi pilarkami PRP-58 czy PRP-58W firmy Drozdowski. Wersja PRP-58 przeciera kłody o każdej długości i średnicy do 350 mm. Z kolei pilarka PRP-58W, dzięki zwiększeniu prześwitu pionowego między walcami do 430 mm, może ciąć kłody o większej grubości.

Prześwit ramy poziomej wynoszący 580 mm pozwala na rozcinanie nawet bardzo grubych bali po wcześniejszych jedno- lub dwustronnych ich obcięciach na traku taśmowym.

W pilarkach producent zastosował wiele innowacji technicznych. Wymienić tu należy: dynamiczne naprężenie brzeszczotów, specjalną ażurową konstrukcję pił, przyrząd do wprowadzania kłód krótkich (metrówek) oraz zestaw do szybkiego ich podawania. Zmieniono także całkowicie konstrukcję wózków podawczych. Po minimalnym przezbrojeniu można je stosować zarówno do drewna długiego, jak i krótkiego. Wspólną cechą obu wersji jest także bardzo mały rzaz.

Warto zaznaczyć, że prezentowane pilarki sprawdzą się także jako wielopiła czy trak tarczowy do „paletówki”.

https://www.drozdowski.com.pl/

(jz)

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług