Nestro rozwija kompleksowe systemy filtracyjne i odciągowe

Pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznaje się za materiał zakłócający, który należy przetransportować w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn.

 

Firma NESTRO oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. Systemy odpylania z zasady charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Głównie pobierają ją zainstalowane wentylatory odciągowe. Mają one często moce rzędu 11-45 kW i sprawności na poziomie 58%. Dotychczas szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz częściej zastępuje się poprzez kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi o znacznie lepszych sprawnościach dochodzących do 87%.

W latach 80. firma Nestro podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania pierwszych urządzeń filtracyjnych z zastosowaniem wentylatorów podciśnieniowych zamiast tradycyjnych wentylatorów nadciśnieniowych. Urządzenia te w ciągu następnych lat dynamicznie zdobywały rynek w branży stolarsko-meblarskiej. Z upływem lat zmieniała się również konstrukcja. Dziś jest jedną z najprostszych, najlżejszych i najtrwalszych spośród wszystkich urządzeń filtracyjnych dostępnych na rynku.

Drugim ważnym czynnikiem umożliwiającym znaczne oszczędności jest powrót oczyszczonego w urządzeniu filtrującym powietrza do hali produkcyjnej. Daje to, zwłaszcza zimą, znaczne oszczędności ciepła. Całe ciepłe powietrze „wyssane wraz z pyłem i trocinami” z hali wraca po oczyszczeniu z temperaturą niższą tylko o około 4 stopnie Celsjusza.

Paleta technologii odpylania firmy NESTRO obejmuje różnego rodzaju filtry, odpylacze, wentylatory, oddzielacze cyklonowe.

Filtry NFP JET 11/11

Filtr powietrza stężonego (Jet) znajduje zastosowanie jako filtr pośredni do oddzielania pyłu. Stosuje się go zarówno od strony powietrza czystego, jak i powietrza zanieczyszczonego. Skonstruowane w systemie modułowym urządzenie daje się w łatwy sposób skonfigurować. Oczyszczanie interwałowe elementów filtra przeprowadza się w sposób w pełni zautomatyzowany. W ten sposób filtr powietrza sprężonego (Jet) przystosowano do pracy całodobowej.

Filtry NFP – W 9/9

Filtr podciśnieniowy przystosowany do oddzielania pyłu i/lub wiórów pochodzenia drzewnego. W skład urządzenia wchodzą podzespoły: komora ekspansyjna, komora tymczasowa, jednostka filtracyjna oraz obudowa.

Wykonano go z 2-milimetrowej, ocynkowanej blachy stalowej. Wysokość urządzenia jest uzależniona od wyboru komory ekspansyjnej i długości użytych węży filtracyjnych. Do systemu wygarniającego instaluje się przenośnik łańcuchowy i ślimaki transportowe.

Odpady z filtra wygarniane są przy pomocy śluzy komórkowej wybierającej, pracującej w cyklu taktowym. Następnie spod śluzy komórkowej dalszy transport pneumatyczny odpadów odbywa się przy pomocy wentylatora transportowego do silosu.

Szafa sterownicza jest standardowo wyposażona w układ, który pozwala pracować całemu systemowi odpylania w cyklu ręcznym lub w cyklu automatycznym. Czyszczenie tkaniny filtracyjnej odbywać się będzie automatycznie. Do czyszczenia niepotrzebny jest kompresor ani też sprężone powietrze, co obniża koszty eksploatacji.

Filtry pośrednie NFP 9/9

W przypadku filtra pośredniego NESTRO powietrze nieoczyszczone oddziela się w komorze wdmuchowej. Oczyszczone w ten sposób powietrze zostaje z powrotem odprowadzone do pomieszczenia. Filtr pośredni posiada tę zaletę, że w każdej chwili jego wyposażenie można uzupełnić o przenośnik ślimakowy lub łańcuchowy.

Stojące filtry workowe

Stojące filtry workowe produkuje się na potrzeby pracy z nad- i podciśnieniem. Wytwarza się je w systemie konstrukcji zespołowej umożliwiającym rozszerzanie. To kompaktowe urządzenie zawiera wszystkie instalacje zabezpieczające. Znajdują się tu: przewód suchej instalacji przeciwpożarowej, powierzchnie eksplozyjne w obszarze powietrza zanieczyszczonego, klapa zwrotna i urządzenie nadzorujące strumień objętości. Kwadratowe zbiorniki na wióry umożliwiają niezwykle łatwą, przyjazną dla użytkownika, jak i prawie bezpyłową utylizację wiórów.

Wentylatory wysokiej wydajności

NESTRO produkuje wentylatory o wydajności 30-100 tys. m³/h. Im wyższa skuteczność, tym mniejsze zapotrzebowanie siły, to znaczy ekonomiczność zależy od wydajności. Generalnie rozróżnia się wentylatory umieszczane po stronie gazu surowego i po stronie gazu czystego. Wentylatory Nestro budowane są w wielu wariantach. Do każdego zastosowania wybierany jest odpowiedni model wentylatora.

W celu izolacji akustycznej wentylatory mogą być wyposażone w kabinę dźwiękoszczelną. Poza tym wszystkie komory wentylatorów w filtrach NESTRO standardowo wyposażone są w specjalną matę wygłuszającą. Ma za zadanie znacznie zredukować hałas powstały podczas pracy wentylatorów, który dostałby się kanałami powrotu oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną. Poprzez zastosowanie mat wygłuszających hałas jest redukowany na zewnątrz, w zależności od warunków, nawet do 73 dB.

W filtrach NESTRO zastosowano szereg zabezpieczeń technicznych 

Instalacje redukujące ciśnienie

W urządzeniach filtracyjnych istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu. Dzieje się tak, gdyż w przypadku pożarów spowodowanych żarem mogą powstać eksplozyjne gazy wytlewne, a podczas wnoszenia materiału lub podczas oczyszczania filtra groźne mieszanki powietrza. Filtry podciśnieniowe posiadają instalacje redukujące ciśnienie, tzw. klapy EX.

Rozmieszczenie instalacji redukujących ciśnienie

Instalacje redukujące ciśnienie  zawsze powinno się rozmieszczać w pobliżu strefy powietrza zanieczyszczonego urządzenia filtracyjnego. Komora zbiorcza znajduje się zawsze w przestrzeni powietrza zanieczyszczonego. W przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza czystego wymagane powierzchnie redukujące ciśnienie są znacznie większe niż w przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza nieoczyszczonego.

Przewód instalacji przeciwpożarowej

Filtr pośredni NFP posiada wbudowany przewód instalacji przeciwpożarowej. Wykonano go ze średniociężkiej rury gwintowanej.

Na każdy element filtra przypada jedna dysza instalacji przeciwpożarowej. Pokrywy lub zatyczki chronią otwarte dysze przed wniknięciem pyłu. Podczas procesu gaszenia zostają one wyparte przez wodę.

Podsumowanie 

Technika podciśnieniowa firmy NESTRO z wszystkimi swoimi korzyściami w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie zdobywa w branży drzewnej i meblowej coraz większe uznanie.

Obok najnowocześniejszej techniki filtracyjnej przyczyniają się do tego również: ciągle rozwijana technika magazynowania w silosach Nestro oraz systemy wygarniania i spalania materiału poprodukcyjnego w kotłach Nestro.

Systemy te  wypróbowano latami w najcięższych warunkach pracy. Wyróżniają się one ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością. Ponadto nie wymagają częstej konserwacji.

Dzięki tej przewadze technologicznej NESTRO wyrosło w ostatnim czasie, także dzięki intensywniejszej współpracy ze znanymi producentami maszyn do obróbki drewna, do rangi partnera projektów na całym świecie.

I tak na przykład dostarczono w ostatnich latach do Ameryki Południowej, Afryki Północnej i na Bliski Wschód kompletne urządzenia, które zmontował i uruchomił na miejscu własny serwis firmy NESTRO.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju, jak i za granicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań – od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu.

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki NESTRO kieruje swoją technologię, charakteryzującą się dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.

Korzyści

Szczególnie niżej wymienione korzyści były decydujące dla większości klientów, którzy zdecydowali się na rozwiązanie problemu oczyszczania autorstwa firmy NESTRO:

– wysokowydajnościowe wentylatory umieszczone w dźwiękoszczelnej obudowie powyżej filtra po stronie powietrza oczyszczonego wyposażone są w zamknięty wirnik, za pomocą którego osiągany jest stopień sprawności powyżej 85%,

– wymagana regulacyjność urządzenia do odsysania realizowana jest poprzez przetwornicę częstotliwości, która może nieprzerwanie zmieniać prędkość obrotową między 20% a 100%,

– włączanie i wyłączanie pojedynczych maszyn obróbczych przechwytywane jest za pomocą cewek odbiorczych,

– dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora odbywa się poprzez sterowanie urządzenia wyposażone w SPS odpowiednio do danego stanu pracy,

– osiągnięty przez urządzenie z regulowaną prędkością obrotową poziom oszczędności wynosi ok. 50%.

Rozmieszczenie wentylatorów po stronie powietrza oczyszczonego niesie ze sobą obok oszczędności energii kolejne korzyści:

– niezużywanie się wentylatora przez transport materiału,

– niskie zagrożenie pożarowe, gdyż niemożliwe jest powstanie iskier przez cząstki metalowe w wirniku wentylatora,

– niski poziom hałasu, gdyż materiał nie musi być transportowany i wentylator powyżej filtra umieszczony jest w dźwiękoszczelnej obudowie,

– delikatny rozruch uniemożliwia szczytowanie prądu rozruchowego,

– brak pylenia z filtra, gdyż ten stoi całkowicie pod podciśnieniem,

– wydłużona żywotność filtra przez ocynkowaną obudowę metalową wykonaną w sposób wzmocniony, odpowiednio do podciśnienia. Chroni to dodatkowo powierzchnię filtra przed uszkodzeniem.

http://www.store.nestro.pl

(rg)

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług