Właściwa wilgotność – pozbądź się problemów

Duńska firma Airtec oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające stałą wilgotność powietrza w zakładach obrabiających drewno i materiały drewnopochodne. Czynnik ten ma duży wpływ na stabilność przebiegu produkcji, a także na zdrowie i bezpieczeństwo pracujących w zakładach ludzi.

 

Produkcja bez utrapień

Niska wilgotność stwarza wiele trudności w zakładach produkcyjnych. Zwykle rodzą one dodatkowe koszty. Materiały zmieniają swoje wymiary i stają się bardziej kruche i łamliwe, co uniemożliwia ich bezproblemową obróbkę. Także praca maszyn jest mniej stabilna, w rezultacie mogą powstać przestoje produkcyjne, które generują straty. Zadbanie o właściwą wilgotność niweluje wymienione niedogodności. Gwarantuje ona utrzymania stałej jakości surowca jak i produktu oraz pozwala na szybką produkcję z powtarzalną precyzją. Także trudno sobie wyobrazić bez kontroli tego parametru prawidłowy przebieg procesu malowania w lakierniach, czyli takie etapy jak: rozlewanie farby, prawidłowe wysychanie powierzchni itd. Podobnie sprawa ma się w procesie klejeniu przy wykorzystaniu klejów wodnych, gdzie przez cały czas pożądany jest właściwy poziom wilgotności powietrza.

Zima zwiastuje kłopoty

W sezonie zimnym ogrzewane powietrze posiada wilgotność względną na poziomie 15-20%. To o wiele za mało w porównaniu do zalecanej dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych wilgotności wynoszącej 50-55%. W wielu zakładach, które zaniedbują ten aspekt, w zimie występują regularnie problemy. Trudno je rozwiązać inaczej niż poprzez instalację systemu nawilżania powietrza.

Neutralizacja pyłów

W zakładach meblarskich i z branż pokrewnych istotnym problemem jest powstawanie szkodliwego dla ludzi zapylenia. Długotrwała ekspozycja na pył może skutkować pylicą, chorobami przewlekłymi oczu, a nawet nowotworami dróg oddechowych. Właściwa wilgotność ma istotny wpływ na warunki pracy w tym zakresie. Wilgoć w powietrzu chroni przed pyłem, ponieważ cząstki wody wiążą go z sobą i powodują jego opadanie. W ten sposób następuje istotna redukcja zapylenia. Wpływa to korzystnie na zdrowie pracowników. Zmniejsza się ryzyko chorób związanych z wdychaniem pyłu, szczególnie dotyczy to małych frakcji tych zanieczyszczeń. Mniej pyłu w powietrzu chroni także oczy przed powstawianiem zapalenia spojówek.

Wilgotne śluzówki – zdrowy pracownik

Kolejnym czułym punktem u ludzi przebywających w zbyt suchym powietrzu jest wysuszenie śluzówek. W takich warunkach ta ochronna bariera nosa i gardła, a także oczu, przestaje prawidłowo spełniać swoją funkcję. Drobnoustroje chorobotwórcze, a także zarodniki grzybów, nie są przez nią zatrzymywane i wnikają do organizmu. Skutki są łatwe do przewidzenia. Pracownicy częściej zapadają na takie choroby jak: katar, zapalenie gardła, oskrzeli czy spojówek. Panuje ścisła zależność między suchymi spojówkami a powstawaniem wymienionych chorób u ludzi.

Komfort pracy

Brak wysychania oczu, gardła i nosa to elementy komfortowych warunków pracy. Innym ważnym czynnikiem jest temperatura panująca w pomieszczeniach zakładów. Wilgotność pomaga ją obniżyć, zmniejszając stres termiczny. Każdy litr rozpylonej wody zabiera z otoczenia 0,63 kW ciepła, ochładzając je. Szczególnie w okresie letnim ma to duże znaczenie. Dobre warunki pracy są gwarancją skupienia się pracowników na powierzonych im zadaniach. Pośrednio wpływa to także na ich bezpieczeństwo, bo eliminuje ryzyka urazów lub wypadków wynikających z braku koncentracji.

Mniejsze ryzyko pożaru i porażenia

Wyższa wilgotność podnosi bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zmniejszając ilość pyłu w powietrzu minimalizuje ryzyko jego zapłonu czy wybuchu. Redukuje też palność ogólną surowców i materiałów. Poza tym niweluje powstawanie ładunków elektrostatycznych, a tym samym ryzyko zapłonu od wyładowania w postaci iskier, a także porażenia nimi pracownika. Ma to szczególnie duże znaczenie w zakładach obrabiających pianki tapicerskie.

Na kłopoty system Airtec

Firma Airtec posiada wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu swojego systemu nawilżania powietrza w przemyśle drzewnym i meblarskim. Pozwala to jej zaoferować klientom z tego sektora kompetentne rozwiązania na trapiące ich problemy, które wynikają z braku właściwej wilgotności. Airtec zapewnia projekt systemu, instalację oraz jego serwis.

https://airtecsolutions.pl/

(jz)

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług