Prototypowanie mebli skrzyniowych

Projektujesz wnętrza, jesteś producentem mebli, także mebli skrzyniowych i chcesz tworzyć produkty funkcjonalne oraz odpowiadające na potrzeby odbiorców? Ważne, aby Twoja praca miała strategię, a także to, co najważniejsze – feedback grupy docelowej. Jak go poznać? W jaki sposób zweryfikować ciągle zmieniające się potrzeby klientów?

 

Odpowiedź jest prosta, kryjąca się w dwóch hasłach: prototypowanie i testowanie. To właśnie te działania, tak często po prostu pomijane w procesie produkcyjnym, stanowią klucz do sukcesu. To dzięki wykonaniu prototypu oraz przetestowaniu go przez grupę docelową jeszcze przed wdrożeniem produktu na rynek otrzymujemy jako producenci pełny feedback na temat designu oraz funkcjonalności danego mebla. Korzyść? Zminimalizowanie ryzyka wdrożeniowego, a co za tym idzie – oszczędności.

Dlaczego prototypowanie nie jest standardem produkcyjnym?

Wykonanie jednostkowego produktu przekazanego następnie do testowania umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej z rynku. Producenci jednak rzadko korzystają z takiej możliwości z kilku względów.

1. Nieprzystosowanie do produkcji jednostkowej.

Znaczna liczba fabryk meblowych nie wykonuje produkcji mikroseryjnej. Długie, skomplikowane i drogie w uruchomieniu ciągi produkcyjne nie są przystosowane do produkcji jednostkowej. Wszystko dlatego, że powoduje to zatrzymanie procesów produkcyjnych. Na potrzeby testowania, weryfikacji założeń czy wykonania produktu niestandardowego przystosowanie produkcji jest trudne, często zbyt kosztowne.

2. Brak załogi dedykowanej do obsługi na potrzeby procesów modelarskich.

Posiadanie maszyn produkcyjnych i załogi dedykowanej do ich obsługi wyłącznie na potrzeby prototypowania jest często nieopłacalne lub nie odwzorowuje właściwych technologii produkcyjnych.

3. Nieodpowiedni zapis konstrukcji i produkcji prototypu.

Startupy, początkujące biura projektowe czy architektoniczne często już na etapie projektu borykają się ze stworzeniem właściwego zapisu konstrukcji, w efekcie mogą powstać koncepcje trudne do wykonania, a nawet potencjalnie niebezpieczne.

Dlatego odpowiednim rozwiązaniem jest zlecenie wykonania prototypów do specjalizujących się jednostek. W Lab150 posiadamy park maszynowy dedykowany do wykonywania krótkich serii prototypowych. Wykonując modele, wykorzystujemy materiały tożsame z tymi używanymi w produkcji oraz zachowujemy wszelkie prawidłowości, które będą występowały na docelowej linii produkcyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o sposób montażu zastosowanych okuć, pasowanie elementów lub aspekty wykończenia wąskich krawędzi czy naniesionych powłok lakierniczych. Dlatego klient ma pewność, że wykonany prototyp rzeczywiście odda jakość docelowego produktu.

Trust the process

W Lab150 pracujemy „procesowo”. Co to oznacza? Że wykonany prototyp nigdy nie jest oderwany od kontekstu i środowiska, w którym powstaje oraz rynku, na który ma zostać wdrożony. Jest to niezwykle istotne, bo tylko spojrzenie „z lotu ptaka” daje pewność sukcesu wdrożeniowego i rozwoju danego produktu.

Ważne jest połączenie usług konsultingu z zakresu konstrukcji, inżynierii i technologii produkcji systemów meblowych, a także materiałoznawstwa branżowego z prototypowaniem na nowoczesnych obrabiarkach. To wszystko sprawia, że możemy jak najlepiej odwzorować warunki panujące na linii produkcyjnej przeznaczonej do produkcji meblowej.

Współpracę rozpoczynamy od etapu projektowego. Wówczas prowadzimy szeroko zakrojony research dostępnych rozwiązań, analizę trendów i konkurencji, które w formie opracowanego raportu trafiają do klienta. Te dane dają szersze spojrzenie na projektowany produkt, często wskazując na problemy, które wcześniej były pomijane. W raporcie wskazane zostają także nowe rozwiązania.

Projektowanie

Ostateczna forma projektu jest efektem konsultacji z klientem. Konsultacje są nieodłącznym elementem i tak naprawdę występują na każdym etapie procesu. Tworzymy projekty od etapu szkiców koncepcyjnych, przez wstępne modelowanie ich w programach 3D, po wizualizacje wysokiej jakości z opisem dedykowanych materiałów i akcesoriów. W efekcie powstaje projekt przygotowany przez dział R&D, który zawiera również optymalizację konstrukcji zarówno pod kątem zużycia materiałów, wytrzymałości. Przygotowujemy również pełną dokumentację wykonawczą, która pozwala w optymalny sposób wykonać prototyp.

Następnym krokiem jest opracowanie technologii obróbki, przygotowanie plików maszynowych oraz weryfikacja ewentualnych błędów poziomu projektowego. To ostatni moment przed przystąpieniem do właściwego wykonania elementów mebla. W tym miejscu klient zazwyczaj dokonuje wyboru, jaki prototyp chciałby wykonać – często na potrzeby weryfikacji funkcjonalności, wymiarów gabarytowych – decyduje się na użycie materiałów i technologii zastępczych. W ten sposób do weryfikacji np. okuć meblowych czy akcesoriów stosujemy technologie addytywne jak druk 3D. Wykorzystanie zamienników pozwala przede wszystkim obniżyć koszty prototypowania, skrócić czas realizacji bez istotnych ustępstw na możliwości przetestowania projektowanych rozwiązań. Oczywiście korzystamy również z materiałów docelowych – to klient decyduje, jaki wykorzystamy do prototypowania.

Wykonywanie protypu

Co może być przedmiotem prototypowania?

W zasadzie nie ma ograniczeń. Prototypujemy meble dedykowane przestrzeniom mieszkalnym – jak systemy kuchenne, meble do sypialni, salonu czy jadalni, ale również te do przestrzeni publicznych czy meble o specjalnych wymaganiach. Są to zarówno pojedyncze bryły meblowe, zestawy i komplety, jak również systemy modułowe.

Prototyp pozwala na zoptymalizowanie zużycia materiału i przetestowanie nowych materiałów, optymalizację konstrukcji bryły, usprawnienie montażu czy weryfikację ergonomii użytkowania. Sprawdzane są również pewne założenia funkcjonalne, estetyka i bezpieczeństwo produktu. Te ostatnie aspekty to przedmiot badań, które również wykonujemy w Lab150. Przed wdrożeniem produktu do oferty rynkowej niezwykle ważne jest porównanie nowo wyprodukowanych wyrobów z potencjalnymi konsumentami czy użytkownikami. W tym celu prowadzimy badania fokusowe.

Wstępnie – określamy grono badawcze i warunki brzegowe prowadzonych badań. Te pozwolą na zrekrutowanie właściwej grupy respondentów. Kolejnym krokiem jest budowa makiety – mieszkania, przestrzeni sklepowej lub innej, w której docelowe produkty meblowe będą eksponowane lub używane.

Proces badawczy polega na dialogu badacza i respondentów, eksploracji przez nich prototypów mebli, często też testowanych w połączeniu z komunikacją produktu lub systemu dedykowanego do ich obsługi. Efektem przeprowadzonych badań jest raport, na podstawie którego klient podejmuje decyzje o wdrożeniu produktu na rynek, jego modyfikacji na którymś etapie projektu lub zaniechaniu dalszych prac.

Jakie efekty daje przejście całego procesu?

W Lab150 badaliśmy modele mebli skrzyniowych dedykowanych do ćwiczeń w przestrzeni domowej. Producent zdecydował się właśnie na wykonanie oraz przetestowanie prototypu w Lab150. Otrzymał pełen raport z informacjami zwrotnymi. Wyniki badań sprawiły, że docelowy produkt wprowadzany na rynek różnił się od wykonanego prototypu. Przede wszystkim stał się lżejszy, pozbawiony nadmiernej liczby funkcji, za to dodano możliwości personalizacji. Zmieniono również sam proces produkcji na tańszy, dzięki czemu cena rynkowa była bardziej przystępna dla grupy docelowej. Pamiętajmy, że projektujemy dla określonych klientów i to właśnie dostosowanie się pod ich potrzeby jest gwarantem sukcesu wdrożeniowego.

Krzysztof Peliński

Head of R&D Lab150 o możliwościach płynących z właściwego rozpoznania potrzeb projektowych i ekonomicznych w procesie wdrożenia produktów.

Lab150 – pierwsze w Polsce centrum badania, prototypowania i projektowania produktów oraz usług stworzone z myślą o firmach z branży wyposażenia wnętrz, branży kreatywnej, medycznej, opakowaniowej czy FMCG.

Krzysztof Peliński

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług