Kontrola defektów drewna i automatyczne sortowanie

Firma WOODINSPECTOR wdrożyła swój system MSCAN-10 u producenta lamelek dębowych. Urządzenie skanuje klepki poruszające się na przenośniku z dwoma paktami podparcia i oddzielnymi przegródkami na klepkę. Za rozwiązania odpowiadające za prowadzenie elementów po taśmie i część mechaniczną była odpowiedzialna firma S-Machines.

 

Założenia projektu sprowadzały się do opracowania urządzenia, które po przeskanowaniu dębowej lamelki, zaklasyfikuje ją do danej klasy, a następnie sortuje na odpowiedni tor. MSCAN-10 przy wykorzystaniu technologii cyfrowej analizy obrazu wspieranej sztucznymi sieciami neuronowymi wykrywa następujące defekty:

– sęki zdrowe,

– sęki chore,

– robaki,

– pęknięcia,

– wady kolorystyczne, między innymi biel.

Ponadto urządzenie dokonuje pomiaru szerokości lamelki i odrzuca te, które wymiaru nie trzymają. Konstrukcja maszyny sprowadza się do wykorzystania kamer przemysłowych, laserów liniowych, oświetlaczy LED i sterownika PLC. Zakładana prędkość skanowania to 0,5 m/s przy następującym zakresie wymiarowym: grubość 5-10 mm, szerokość 10-30 mm, długość 100-200 mm.

Jak wspomniano za automatyzację i prowadzenie lamelek była odpowiedzialna firma S-Machines. Zaprojektowała ona układ transportowy, po którym poruszały się elementy wychodzące ze wcześniejszego urządzenia. Założono, że lamelki przed zeskanowaniem muszą być kolejkowane. Prowadzenie i rozsortowywanie dębowej lamelki do odpowiedniej klasy to sedno projektu. Firma skonstruowała rozwiązanie, które udało się zintegrować z niemiecką maszyną Schröder.

https://www.woodinspector.eu/

https://s-machines.pl/