Efektywne, oszczędne i komfortowe suszenie

Firma Ekopol z Nowego Sącza dostała na targach DREMA 2014 Złoty Medal MTP za nowatorski układ sterowania procesem suszenia EKOPOL 1.

Jest to w pełni cyfrowe urządzenie, któremu nadano także nowoczesny design. Sterownik pozwala na nadzorowanie i regulację pracy wszystkich urządzeń wykonawczych. Eliminacja błędnych odczytów z nieprawidłowo podłączonych sond dokonywana jest automatycznie. Optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej dokonywana jest poprzez dostosowanie prędkości i kierunku obrotów wentylatorów do suszonego materiału, zaś energii cieplnej poprzez dostosowanie prędkości obiegu medium.

Proces programowania pracy suszarni czy wielu suszarń odbywa się w sposób łatwy i intuicyjny. Na kolorowym ekranie dotykowym o wielkości 10,2 cala jest pokazana pełna wizualizacja realizowanych procesów technologicznych, nie tylko wartości bieżące, ale także przebieg całego procesu. Prezentacja algorytmu suszenia może być wyświetlana zarówno w postaci tabeli, jak i kolorowych wykresów, co ułatwia użytkownikowi jego szybką analizę. Aktualne parametry pracy suszarni oraz stanu wszystkich urządzeń wykonawczych są wyświetlane w czasie rzeczywistym.

Sterownik w łatwy sposób łączy się z urządzeniami mobilnymi, takimi jak: laptop, tablet czy smartfon i umożliwia za ich pomocą sterowanie procesami suszenia.

Sebastian Kowalski z firmy Ekopol mówi: „W odróżnieniu od starych układów sterowania architektura obecnych układów sterowania jest mniej schematyczna. Jeżeli użytkownik ma trzy suszarnie, to może korzystać z dowolnej ilości ekranów. Suszarnik stojący przy suszarni nr 2 może, nie ruszając się z miejsca, po skontrolowaniu komory nr 2 przełączyć ekran na obserwację innej suszarni. Możliwa jest sytuacja, gdzie dla kontroli jednej suszarni zainstalowane będą dwa ekrany (jeden przy suszarni, a drugi w pomieszczeniu kierownika). Ponadto możliwa jest również praca suszarni bez ekranu, suszarnik za pomocą smartfonu może kontrolować proces z dowolnej komory”.

Układ sterowania EKOPOL 1 posiada dane umożliwiające tworzenie charakterystyk suszenia, tak zwanych krzywych suszenia, dla praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce gatunków drzew. Dla każdego gatunku dostępnych jest do wyboru kilka standardowych programów.

(jz)

.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług