Branża CNC bez odwrotu od zasad Przemysłu 4.0 i automatyzacji produkcji

Brak wykwalifikowanej siły roboczej zmusza producentów mebli do automatyzacji nawet najprostszych procesów produkcyjnych. Szukając odpowiedniej obrabiarki, coraz większą uwagę – oprócz odpowiedniej jakości i wydajności obróbki – przykłada się do uproszczonej obsługi, a także automatycznego załadunku i rozładunku stołów roboczych.

 

Bezwzględne realia rynkowe

Wysoka rotacja pracowników, a także trudności z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry powodują znaczne utrudnienia w organizacji produkcji. Szczególnie trudne jest to przy produkcji mebli ze względu na skomplikowanie procesu i trudny materiał, jakim jest drewno i produkty drewnopochodne. Powszechne staje się zastępowanie ludzkich rąk przy pomocy maszyny nawet w najmniej skomplikowanych zadaniach.

 

Zrobotyzowane maszyny  FANUM

Polski producent maszyn wychodzi na przeciw rosnącym wymaganiom swoich klientów. Od dłuższego czasu w ofercie  FANUM są maszyny z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem elementów obrabianych z serii ZM, zrobotyzowane linie ciesielskie, a także linie do nestingu płyty z serii Trio. Do zastosowań specjalnych  FANUM proponuje zrobotyzowane cele z manipulatorami załadowczo-rozładowczymi ze specjalizowanymi chwytakami mechanicznymi lub vacuum, dostosowanymi do konkretnego zadania. Podobnie jak w przypadku budowy samych obrabiarek, rodzimy producent stawia bardzo wysokie wymagania swoim poddostawcom, dlatego podejmuje współpracę tylko z renomowanymi dostawcami, takimi jak Yaskawa czy Schmalz.

Siłą  FANUM jest doskonała znajomość rodzimego rynku i jego problematyki, co pozwoliło na opracowanie specyficznego modelu nie tylko oferty produkcyjnej  FANUM, ale także systemu sprzedaży i wdrożeń oferowanych maszyn na rynku polskim i innych rynkach rozwijających się.

Bezpośredni kontakt z klientem pozwala bardzo dokładnie zrozumieć jego potrzeby, odpowiednio dobrać sprzęt oraz precyzyjnie określić wydajność i jakość produktu przed podjęciem decyzji o inwestycji. Szerokie spektrum oferty rodzimego producenta oraz innowacyjność w wyszukiwaniu dedykowanych rozwiązań powoduje, że znaczny wolumen produkowanych maszyn przez  FANUM to te szyte na miarę – dostosowane do jednostkowych potrzeb klienta.

 

Nowoczesność i technika na najwyższym poziomie

Maszyny  FANUM są konstruowane i budowane w oparciu o najnowocześniejsze metody i systemy CAD/CAM oraz systemy symulacji obciążeń typu MES. Nadążając za bieżącymi trendami w przemyśle obrabiarkowym i w myśl koncepcji Industry 4.0, firma  FANUM dostosowuje swoje działania oraz budowane maszyny do coraz większych wymagań stawianych przez swoich klientów. W tym celu są prowadzone ciągłe inwestycje i odpowiednie modernizacje wyposażenia produkcyjnego oraz sprzętu i metod prowadzenia działań serwisowych. Aby to realizować, do wstępnego ustawiania i kalibracji obrabiarek zostały zakupione zaawansowane narzędzia i przyrządy.

Dla ułatwienia wykonywania, w razie potrzeby, diagnozy i ewentualnej korekcji parametrów głowic roboczych, dwa lata temu firma  FANUM opracowała i wdrożyła system auto-kalibracji dla maszyn pięcioosiowych. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi maszyny dokonać w bardzo krótkim czasie sprawdzenia oraz skorygowania w sposób automatyczny, parametrów geometrycznych w ustawieniu głowicy roboczej. Wdrożenie to zostało docenione i nagrodzone Złotym Medalem podczas jednej z wystaw Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wszystkie maszyny produkcji  FANUM są przystosowane do połączenia z Internetem dla prowadzenia zdalnej diagnozy aktualnego stanu układu automatyki. Pomaga to technikom producenta w sposób niezwłoczny pomóc użytkownikowi w usunięciu przyczyn zaistniałej usterki. W przypadku, gdy jest nieodzowna wizyta na miejscu u użytkownika, technicy  FANUM, dzięki teleserwisowi są w stanie w bardzo krótkim czasie ustalić potrzeby w zakresie np. wymiany konkretnego podzespołu i wyjeżdżając do interwencji mogą odpowiednio przygotować części zamienne i narzędzia potrzebne do rozwiązania problemu.

 

Niezawodność w praktyce

Pozytywna opinia użytkowników maszyn spod znaku  FANUM, zdobyta i ugruntowana w czasie kilkunastu już lat działalności tej firmy na rynku, jest oparta na przyjętych od początku zasadach ścisłej współpracy z klientami. Wszystkie obrabiarki są budowane po dogłębnym przeanalizowaniu wymagań technicznych i wydajnościowych, postawionych przed  FANUM już podczas pierwszych kontaktów z potencjalnym klientem. Dopełnieniem działań produkcyjnych i będącym jednocześnie normalnym elementem dobrze funkcjonującej firmy są usługi wydziału serwisowego  FANUM, prowadzone na wysokim poziomie, szybko i skutecznie. Duża elastyczność i doświadczenie personelu firmy zdobyte w czasie wielu lat pracy w innym przedsiębiorstwie, prowadzonym równolegle i należącym również do spółki Skorupski-Wójcik (będącej właścicielem  FANUM) owocuje coraz większą listą referencyjną klientów oraz ich zadowoleniem z efektów pracy maszyn tej marki.

Nie mniej istotne są dalsze etapy wdrożenia produkcyjnego: obrabiarki są instalowane przez techników producenta, a personel zostaje odpowiednio  przeszkolony. Najczęściej szkolenie polega na uruchomieniu produkcji na obrabiarce przez technika wraz z personelem klienta przeznaczonym do obsługi sprzętu. Taki model gwarantuje płynne uruchomienie produkcji z minimalnym ryzykiem komplikacji w pierwszej, najtrudniejszej fazie uruchomienia produkcji na nowej maszynie.  FANUM na rodzimym rynku może zaoferować dodatkowy bardzo poważny argument: pełne wsparcie klienta poprzez sprawny teleserwis. Oznacza to bieżącą łączność obsługi centrum CNC  FANUM z siedzibą producenta, umożliwiającą szybkie i tanie rozwiązywanie problemów serwisowych i produkcyjnych. Układ taki minimalizuje koszty serwisowe i przestoje produkcyjne do absolutnego minimum.

 

Klienci wierni marce

Powyższe działania dowodzą swojej skuteczności w statystykach sprzedaży –  FANUM chwali się bliskim 100% współczynnikiem klientów wiernych marce na rynku polskim, doceniającym ponadstandardową jakość oferowanych obrabiarek i obsługi posprzedażnej na tle zagranicznej konkurencji. Wysoki stopień innowacyjności produktów  FANUM, a także możliwość wykonania specjalnej maszyny dostosowanej bezpośrednio do danego procesu, umożliwia ubieganie się o dofinansowania unijne z obrabiarką  FANUM, wnoszącą znaczny wzrost ocenianych wskaźników.

 

Przestój serwisowy? Nie z  FANUM!

Kolejną istotną zaletą zakupu maszyny bezpośrednio u producenta, a szczególnie w  FANUM, jest gwarantowany termin naprawy serwisowej liczonej w godzinach od zgłoszenia. Zaimplementowane w maszynach  FANUM systemy autodiagnostyki i teleserwisu redukują do minimum przestoje z tytułu potencjalnych błędów obsługi, natomiast gdy te już wystąpią i okaże się konieczna wizyta serwisu – pozwalają na wykonanie pełnej diagnostyki z biura i wyjazd technika z kompletem części potrzebnych do serwisu i ponownego uruchomienia obrabiarki.

 

 

Fot. FANUM