OIGPM wyraża rozczarowanie wobec działań PAIH

W dniu 21 czerwca 2024 r. Michał Strzelecki, dyrektor biura OIGPM, wystosował oficjalne pismo do prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Andrzeja Dychy. Wyraził w nim głębokie rozczarowanie i dezaprobatę wobec podejścia PAIH do realizacji stoisk narodowych w ramach Sektorowego Programu Promocji.

 

Michał Strzelecki mówi w imieniu członków i Rady OIGPM oraz wielu niezrzeszonych firm meblarskich. Zwraca uwagę na istotne problemy związane z ograniczonymi możliwościami promocji na rynkach zagranicznych. Branża meblarska, będąca jednym z filarów polskiej gospodarki eksportowej, zmaga się obecnie z kryzysem spowodowanym m.in. rosyjską agresją na Ukrainę. Problemy te objawiają się spadkiem wartości oraz wolumenu eksportowanych mebli, co wpływa na kondycję sektora.

Główne zastrzeżenia OIGPM dotyczą:

– uwzględnienia jedynie dwóch rynków i dwóch imprez targowych w ramach programu, co znacząco ogranicza możliwości promocyjne dla MŚP,

– skupienia się w przetargach na wykonanie stoisk promocyjnych wyłącznie na kryterium ceny, co może prowadzić do niskiej jakości ekspozycji,

– braku konstruktywnego dialogu z organizacjami branżowymi przy przygotowaniu i prowadzeniu programów promocji.

Dyrektor Izby apeluje o pilne zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczących organizacji narodowego stoiska branży meblarskiej podczas targów Index Plus w New Delhi. Oraz o nawiązanie efektywnego dialogu, który rzeczywiście promowałby polską branżę meblarską i przyniósłby wymierne korzyści polskiej gospodarce.

Całe pismo można przeczytać tutaj:
Pismo P. Prezes Andrzej Dycha – wersja finalna

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług