Konkurs Student Trophy24

Prestiżowy konkurs Student Trophy24 po raz pierwszy obejmuje studentów polskich uczelni. Do 19 października br. mogą oni zgłaszać swój udział w tym międzynarodowym projekcie. Jego uczestniczy zaprezentują najlepsze pomysły na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu. Celem jest stworzenie rozwiązań z wykorzystaniem drewna jako głównego materiału budowlanego. Pula nagród tegorocznej edycji wynosi łącznie 15000 Euro.

 

Konkurs proHolz Student Trophy to otwarty, międzynarodowy konkurs studencki. Jego ideą jest wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego do rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych miast. Ogłoszona właśnie jego piąta edycja zachęca do udziału uczestników z kilku krajów Europy. Po raz pierwszy zwrócono się także do studentów z Polski.

Organizacja proHolz dostrzegła aktywność polskich uczelni w zakresie budownictwa drewnianego i zaprasza jej studentów do rywalizacji na najlepszy projekt.

– Studenci będą wykorzystywać potencjał nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zabudowy i rozbudowy już istniejących struktur w gęstych obszarach miejskich w Wiedniu – mówi dr Georg Binder z organizacji proHolz. – Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji rozbudowy śródmieścia stolicy, poszerzenie i osadzenie budowli w istniejącej tkance miejskiej. To częste wyzwanie budowlane w Wiedniu, które wywołuje wiele dyskusji na temat życia miejskiego.

Wśród laureatów poprzednich edycji (2020) była już także Polka, Monika Kalinowska, studentka uczelni wiedeńskiej. W tym roku jej sukces mają szansę powtórzyć studenci architektury i budownictwa (inżynierii lądowej i wodnej) lub zespoły interdyscyplinarne z krajowych uczelni.

Organizator wskazał 5 działek budowlanych w zwartym obszarze miejskim w Wiedniu. Uczestnicy konkursu przedstawią pomysły i rozwiązania, które pokażą, jak wśród kamienic, poprzez ich rozbudowę lub nadbudowę przy wykorzystaniu drewna, poprawić istniejącą strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie.

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

Metryczka konkursu

Organizator: proHolz Austria, we współpracy z proHolz Bavaria i Wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym/ Instytutem Architektury i Wzornictwa

Termin zgłaszania uczestników/zespołów: 19 października 2023 r.

Termin nadsyłania projektów: 1 marca 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 kwietnia 2024 r.

Wręczenie nagród: 16 maja 2024 – Wiedeński Uniwersytet Techniczny

Informacje: www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług