Fundusze inwestycyjne posiadają ponad 5 proc. akcji FORTE

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomił w imieniu:
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej o przekroczeniu 5% poziomu posiadanych akcji Forte SA.
Obecnie fundusze posiadają 1 205 077 akcji i zwiększyły udział w kapitale zakładowym Spółki do poziomu 5,07 proc. Stan posiadania przed zmianą udziału wynosił 1 163 164 akcji oraz 4,9 proc. udziału. \
opr. 4woodi.pl

.