Badanie rynku Lectra-Csil: w branży mebli tapicerowanych w Europie innowacyjne technologie uważane są za czynnik sukcesu

Lectra, światowy lider w zakresie zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla branż wykorzystujących tkaniny, skórę, tkaniny techniczne i materiały kompozytowe, przeprowadziła we współpracy z Centrum Badań Przemysłowych (Csil) sondaż wśród przedsiębiorców z branży mebli tapicerowanych w Europie zachodniej i wschodniej. Badanie dotyczyło roli technologii w ich procesie produkcyjnym oraz najważniejszych bieżących wyzwań i strategii / działań wiodących do ich pokonania. Wynik sondażu sugeruje, że przedsiębiorstwa w obu częściach Europy stawiają na nowe technologie; w tym aspekcie podmioty z Europy zachodniej bardziej interesuje design i rozwój produktów, zaś firmy z Europy wschodniej – produkcja.

Presja cenowa, terminy realizacji i brak siły roboczej

Zdaniem przedsiębiorstw w obu regionach Europy presja cenowa oraz nacisk na krótkie terminy realizacji stanowią dwa z trzech wskazywanych największych wyzwań. Często zgłaszano również brak wykwalifikowanej siły roboczej; zjawisko to stanowi główny problem producentów z Europy wschodniej.

W części poświęconej celom przedsiębiorstw 22% respondentów z Europy zachodniej wskazało jako główny priorytet uzyskiwanie wyższych marż, zaś blisko 40% respondentów z Europy wschodniej stawia przede wszystkim na zwiększenie wydajności produkcji.

Według 25% respondentów z Europy zachodniej i 29% respondentów z Europy wschodniej optymalizacja procesów jest kluczowa dla sprostania stojącym przed nimi wyzwaniom. Ponadto przedsiębiorstwa z Europy zachodniej skupiają się na unowocześnieniu designu i rozwoju produktów (13%), zaś podmioty we wschodniej części kontynentu poświęcają więcej uwagi nowoczesnym technologiom cięcia (15%). Dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych producenci mniej dotkliwie odczuwają problem braku siły roboczej i mogą zwiększyć wydajność swoich procesów.

Europa zachodnia i wschodnia: wzajemnie dopełniająca się relacja

W latach 90. XX wieku wiele firm w Europie zachodniej zaczęło podzlecać procesy produkcji do podmiotów w Europie wschodniej. Przedsiębiorstwa w Europie wschodniej, a w szczególności w Polsce, wyrosły na znaczących producentów towarów na rynek światowy. W ten sposób wytworzyła się współzależność między dwoma regionami. Zgłoszone w sondażu plany inwestycje w obu regionach sugerują utrzymanie tego status quo. Przedsiębiorstwa w Europie zachodniej nadal będą stawiać na design i rozwój produktów, w szczególności usiłując sprostać zapotrzebowaniu konsumentów na towary spersonalizowane, zaś firmy w Europie wschodniej będą umacniać swoją pozycję w łańcuchu wartości poprzez zwiększanie zdolności produkcyjnych.

Źródło: LECTRA