proHolz Student Trophy 24: rozwój miast z wykorzystaniem drewna

Nagrodzono najlepsze pomysły na przedłużenie, rozbudowę i dodanie kondygnacji przy zastosowaniu drewna. Uczestniczący w konkursie studenci opracowywali rozwiązania dla przykładowych działek budowlanych w Wiedniu. Zadania podjęło się również 14 zespołów z ośmiu uczelni w Polsce, które po raz pierwszy zaproszono do konkursu.

 

W tym roku 166 zespołów projektowych z dziesięciu krajów rywalizowało o nagrodę w międzynarodowym konkursie proHolz Student Trophy 24, zorganizowanym przez proHolz Austria we współpracy z proHolz Bayern. Udział zgłosili studenci z Austrii, Niemiec, Włoch, Polski, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bośni, Czarnogóry i Chin. Jury złożone z ekspertów wybrało trzy zwycięskie projekty, jedną nagrodę specjalną i sześć wyróżnień. Podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 29 maja na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, zaprezentowano nagrodzonych projektantów, a zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne o łącznej wysokości 16 000 euro.

Miejskie zadania budowlane rozwiązywane za pomocą drewna

W ramach konkursu „woodencity” studenci architektury i inżynierii lądowej zostali zaproszeni do dogłębnego przyjrzenia się potencjałowi nowoczesnego budownictwa drewnianego w zakresie redensyfikacji obszarów miejskich. Zadanie polegało na rozbudowie, przedłużeniu lub dodaniu do istniejących struktur miejskich na jednym z trzech przykładowych placów budowy w Wiedniu i stworzeniu dodatkowej przestrzeni mieszkalnej lub infrastruktury przy użyciu drewna jako materiału budowlanego. Uczestnicy konkursu mogli przygotować projekty obejmujące rozbudowę szkoły, rozbudowę bloku przez dodanie do krawędzi lub rozbudowę pionową budynku fabrycznego.

Wkład w ochronę gleby i klimatu

Nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, rośnie populacja miast, które są coraz bardziej poszukiwanymi przestrzeniami do życia. W Wiedniu liczba ludności wzrosła o ponad 200 000 osób w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ponad połowa światowej populacji mieszka już w miastach, a przewiduje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad dwóch trzecich. W rezultacie jednym z największych wyzwań dla miast jest sprostanie temu trendowi poprzez zapewnienie wymaganej przestrzeni życiowej i infrastruktury, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia nowych gruntów.

Jednym z rozwiązań jest redensyfikacja, czyli ponowne zagęszczenie tkanki miejskiej, która przybiera formę dodawania kondygnacji, rozbudowy i zamykania istniejących luk. Dzięki niskiej wadze i wysokiej nośności, drewno jako materiał budowlany oferuje ogromne korzyści, zwłaszcza w przypadku dobudowywania kondygnacji. Wysoki stopień prefabrykacji w technologiach drewnianych prowadzi do skrócenia czasu inwestycji i zmniejszenia hałasu na placu budowy, co jest szczególnie ważne w przypadku prac w istniejących budynkach. Jako materiał wiążący dwutlenek węgla, drewno działa również jako drugi las w miastach. Pomaga obniżyć jego emisję w sektorze budowlanym, który jest odpowiedzialny za prawie 40 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

– Fakt, że byliśmy w stanie niemal podwoić liczbę zgłoszeń w piątym konkursie proHolz Student Trophy i osiągnąć nową rekordową liczbę zgłoszeń, świadczy o wysokim poziomie zainteresowania studentów drewnem jako materiałem budowlanym oraz rozwiązaniami przyjaznymi dla gleby i klimatu – mówi Richard Stralz, prezes proHolz Austria.

Imponujące wyniki

Niezależne jury ekspertów oceniało prace konkursowe anonimowo. Na każdy plac budowy przypadał jeden zwycięski projekt. Nagrody otrzymali:

– rozbudowa szkoły: Felix Hasselblatt i Finn Mäger (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury i Projektowania)

– dodanie do krawędzi bloku: Maximilian Huber, Aaron Michel, Robert Faul (Politechnika Wiedeńska, Instytut Nauk Architektonicznych, Wydział Projektowania Konstrukcji i Inżynierii Drewna)

– dobudowa piętra: Jeff Weyrich, Johanna Mullins (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury i Projektowania).

 

W każdej z kategorii przyznano również po 2 wyróżnienia, a dodatkowo Valentin Donath, Sarah Heuser, Elisa Knemeyer (Politechnika Wiedeńska, Instytut Architektury, Wydział Projektowania Konstrukcji i Inżynierii Drewna) otrzymali nagrodę specjalną. Ich wkład w rozbudowę kondygnacji został szczególnie doceniony, ponieważ w projekcie uwzględniono materiały budowlane z istniejącego budynku, a tym samym skupiono się na ponownym wykorzystaniu i gospodarce o obiegu zamkniętym.

– Zgłoszone projekty pokazują, że studenci dokładnie zapoznali się z zadaniem budowlanym i powszechnymi metodami konstrukcji drewnianych, aby następnie wybrać i zastosować odpowiednią konstrukcję do odpowiedniego zadania. Nagrodzone projekty charakteryzują się jakością funkcjonalną i architektoniczną, integracją z krajobrazem miejskim i przemyślaną konstrukcją drewnianą – mówi architekt i przewodnicząca jury Katharina Bayer, podsumowując wyniki konkursu. – Ponadto zdobywcy nagród zajęli się również ważnymi kwestiami na przyszłość, a tym samym odzwierciedlają pragnienie młodego pokolenia, aby wnieść wkład w ochronę klimatu, ochronę zasobów i możliwość recyklingu w swojej pracy w przyszłości.

O konkursie proHolz Student Trophy

proHolz Student Trophy to międzynarodowy konkurs zainicjowany przez proHolz i organizowany co dwa lata od 2016 roku. Przede wszystkim jego celem jest zachęcenie studentów do praktycznego podejścia do nowoczesnego budownictwa drewnianego, zainspirowanie ich entuzjazmem dla tego wszechstronnego materiału i przekazanie wiedzy specjalistycznej w zakresie wykorzystania drewna jako materiału budowlanego. Konkurs jest otwarty dla studentów architektury i inżynierii lądowej. Wiele uniwersytetów i politechnik organizuje kursy towarzyszące.

proHolz Student Trophy 24 uzyskał wsparcie:

Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH | Mayr Melnhof Holz | Sihga | Stora Enso | WWG Bergwald | Gumpp & Maier | holzbauGU | Huber & Sohn | LignoAlp | Timber Homes

Kolejna edycja konkursu wystartuje jesienią 2025 r.

Nagrodzone projekty można obejrzeć:

https://www.proholz.at/en/student-trophy/awards

 

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług