Ograniczanie gospodarki leśnej oznacza katastrofalne skutki dla gospodarki i społeczeństwa

Polski budżet straci około 7 mld zł, a pracę straci prawie 10000 osób. To wstępne szacunki problemów z dostępnością do surowca drzewnego, które są coraz bardziej odczuwalne w Polsce.

 

Od kilku lat polski przemysł drzewny, będący częścią zielonej gospodarki (drewno jest surowcem odnawialnym), zmaga się z coraz większymi problemami z dostępnością surowca, co przekłada się na coraz poważniejsze kłopoty tego ważnego sektora naszej gospodarki.

Według danych Deloitte zawartych w opracowaniu „Analiza scenariuszowa wpływu ograniczenia możliwości pozyskania surowca drzewnego przez Lasy Państwowe na sytuację społeczno- ekonomiczną w Polsce”, pozyskanie drewna i gospodarka leśna mają istotne znaczenie dla polskiego rynku pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i słabo uprzemysłowionych. Przy pozyskaniu surowca drzewnego i utrzymaniu zasobów leśnych pracuje ponad 55,5 tys. osób w Polsce. W sektorze istnieje ponad 19 tys. miejsc pracy wśród mikrofirm, a więc podmiotów zatrudniających do 9 osób. W polskim sektorze leśno-drzewnym pracuje ponad 461 tys. osób, z czego ponad 200 tys. stanowią pracujący w branży meblarskiej. Kolejne ponad 136 tys. osób (z wspomnianych 461 tys.) pracuje w branży produkcji drewna i wyrobów z drewna.

Warto dodać, że zgodnie z danymi organizacji branżowych z sektora drzewnego, sektor leśny wraz z sektorem drzewnym odpowiadają za ok. 6 % wartości dodanej brutto, a więc stanowią kluczowy składnik PKB Polski.

Wpływ na gospodarkę

Raport Deloitte zawiera trzy scenariusze zmniejszenia pozyskania drewna i analizuje ich skutki dla polskiej gospodarki.

Scenariusz 1
Spadek pozyskania drewna o 10%:
– spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o 3,7 mld zł,
– utrata ponad 5,2 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 8,2% stanu z 2019 roku.

Scenariusz 2
Spadek pozyskania drewna o 20%:
– spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o prawie 7 mld zł,
– utrata ponad 9,8 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 15,6% stanu z 2019 roku.

Scenariusz 3
Spadek pozyskania drewna o 40%:
– spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o 13,9 mld zł,
– utrata ponad 19,6 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 31,2% stanu z 2019 roku.

– Obecnie, przy wyłączeniu z gospodarki leśnej 20 % lasów, które zarządziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, najbardziej realna jest prognoza, która przewiduje spadek o 20% – ocenia Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Według analiz Deloitte, zmniejszenie pozyskania drewna wpłynie na bardzo wiele branż. Producenci papieru, mebli i innych produktów z drewna, które stanowią znaczną część eksportu Polski, doświadczą spadku produkcji i konkurencyjności. Zmniejszoną dostępność surowca drzewnego odczują również dostawcy energii elektrycznej, gazu, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny. Przełoży się to na wyższe ceny i mniejszą dostępność produktów.

W perspektywie długoterminowej ograniczenie pozyskania drewna doprowadzi do zahamowania inwestycji z powodu niepewności, co do przyszłej dostępności surowca, a także przyczyni się do wzrostu bezrobocia.

(oigpm)

Photo by Etienne Girardet on Unsplash

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług