Nasze zaangażowanie w bardziej zielony świat

Pod nowym zarządem grupa KANSAI HELIOS zwiększyła działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Koncentracja na produktach i procesach przyjaznych dla środowiska oraz inwestycje w obszarze ekologii, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego są istotnymi elementami zarządzania. Stworzono nowe rozwiązania w zakresie powłok prowadzące do zmniejszenia zużycia zasobów i zminimalizowania śladu węglowego. Surowce z zasobów odnawialnych stopniowo zastępują materiały konwencjonalne. Energia jest stopniowo pozyskiwana ze źródeł odnawialnych lub wytwarzana we własnych elektrowniach słonecznych. Jednym z głównych celów zrównoważonego rozwoju Grupy KANSAI HELIOS jest zbliżenie się do bardziej ekologicznej produkcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu śladu węglowego.

 

W marcu 2021 roku w miejscowości Preska w Słowenii rozpoczęła działalność pierwsza elektrownia słoneczna grupy KANSAI HELIOS. Zaspokaja ona 8-10% potrzeb zakładu produkcyjnego. Jest to tylko jedna z wielu planowanych inwestycji dotycząca wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Kolejnym celem firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie ilości odpadów we wszystkich zakładach produkcyjnych. Wszystkie dotychczasowe inwestycje koncentrują się na unowocześnieniu procesu destylacji rozpuszczalników oraz dodatkowo procesu oczyszczania ścieków. W ubiegłym roku w Słowenii uruchomiono nowe, w pełni zautomatyzowane urządzenie do natleniania wody,. Jego wydajność pozwala na oczyszczanie 5 m3 ścieków dziennie. Po rocznym okresie prób eksploatacyjnych proces okazał się ekonomiczny i przyjazny dla środowiska.

Firma stawia na czyste i energooszczędne technologie produkcji oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów. W związku z tym już teraz używa surowców pochodzenia biologicznego. Zbiera także i ponownie wykorzystuje odpady z produkcji oraz materiały z recyklingu. Inwestycje ukierunkowane są na zmniejszenie zużycia energii i odpadów w procesach produkcyjnych, aby zminimalizować jej negatywny wpływ na środowisko. Zużyte rozpuszczalniki są odbierane z produkcji i ponownie wykorzystywane za pomocą specjalnych procedur destylacji. W segmencie oznaczeń drogowych częściowo wykorzystano żywice produkowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Dalsze plany obejmują wykorzystanie plastiku z recyklingu w opakowaniach produktów KANSAI HELIOS. Przykłady te pokazują, jak wszechstronne są możliwości ochrony środowiska w branży powłok.

Wszystkie działania są cennym wkładem w realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Wysiłek jest wspólny dla wszystkich pracowników KANSAI HELIOS. W ramach wewnętrznej kampanii „Zmieniamy na zielone” („We turn it green”) świadomie eliminują oni stosowanie plastikowych kubków, ograniczają zużycie papieru czy zmniejszają zużycie wody.

Jako HELIOS POLSKA jesteśmy dumni z bycia członkiem KANSAI HELIOS i częścią KANSAI PAINT. Oba podmioty swoją polityką zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do bardziej ekologicznego świata.

https://www.helios-woodcoatings.com/

(Helios Polska)

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług