Mariusz Gazda

mini_mariusz-gazda

Mariusz Gazda –członek zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Ukończył Wydział Ekonomii na Politechnice Radomskiej, specjalność ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw. W roku 2004 uzyskał certyfikat ACCA. W latach 1990 – 91 prowadził działalność handlową na własny rachunek. W latach 1992-95 współpracował z prywatną firmą komputerową PULSAR z siedzibą w Radomiu, a w okresie od 1995 do 2001 r. zatrudniony był w Altadis S.A. (wcześniej SEITA/ZPTR S.A.), gdzie odpowiadał za stworzenie systemu controllingu. Od roku 2001 do 2006 zajmował stanowisko kontrolera finansowego w Tchibo Warszawa Sp. z o. o. odpowiedzialnego za zarządzanie procesem budżetowym, raportowanie i przypływ informacji, wewnętrzne doradztwo biznesowe dla wszystkich oddziałów oraz ocenę finansową projektów i nadzór na rozwojem systemów IT i księgowych. W latach 2006 – 2007 był partnerem w prywatnej firmie konsultingowej FinAid – Doradztwo Finansowe oferującej usługi konsultingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od lutego 2007 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcje dyrektora ds. administracji i finansów firmy OKFENS Sp. z o. o. z siedzibą w Czeladzi (firma należąca do Grupy SAINT GOBAIN), gdzie odpowiadał za księgowość, controlling, kadry i płace oraz IT. Od lipca 2009 r. pełni funkcję dyrektora ds. finansowych członka Zarządu w SELENA SA odpowiedzialnego za całość zagadnień związanych z księgowością, controllingiem i treasury. Ponadto pełni funkcje dyrektora finansowego dla zakładu produkcyjnego Tytan Eos (podmiot z Grupy SELENA) i członka zarządu – dyrektora finansowego Izolacja Matizol (podmiot z Grupy SELENA).
Mariusz Gazda jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), prowadził aktywną działalność szkoleniową w charakterze wykładowcy w zakresie finansów i controllingu..