Janusz Czerepko

mini_dyrektor-ibl-janusz-czerepkoDr hab. Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Janusz Czerepko ukończył Wydział Leśny SGGW w 1997 r. i następnie rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Urządzania Lasu. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania “Akademia Kompetencji Menadżera”, które ukończył w roku 2013 na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przez 16 lat pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa przeszedł szczeble kariery naukowej od stażysty, poprzez asystenta i adiunkta do profesora nadzwyczajnego. W latach 2004-2009 pełnił funkcję kierownika Pracowni Gleboznawstwa i Typologii w Zakładzie Siedliskoznawstwa, a od 2010 roku – kierownika Zakładu Ekologii Lasu.

Uczestniczył w realizacji blisko czterdziestu projektów badawczych, z tego w 11 był koordynatorem. W dotychczasowej pracy naukowej zajmował się problematyką badawczą z zakresu siedliskoznawstwa i ochrony przyrody, a w szczególności dynamiką, ekologią siedlisk i zbiorowisk leśnych oraz metodami ich ochrony. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz trzech pozycji książkowych, a także recenzentem artykułów naukowych, m.in. w czasopismach: Forest Ecology and Management, Geoderma, Ecological Research, Scandinavian Journal of Forest Research, Folia Forestalia Polonica, Leśne Prace Badawcze i Sylwan.

Był opiekunem stażystów zagranicznych z Włoch, Francji i Białorusi. Prowadził kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony przyrody, typologii leśnej, inwentaryzacji siedlisk i gatunków, wskaźników oceny różnorodności biologicznej. Wygłosił ponad 50 referatów na konferencjach, kongresach i seminariach w kraju oraz zagranicą.

Profesor Janusz Czerepko jest autorem i współautorem ponad 40 opinii przygotowywanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa m.in. dla Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. Swoim doświadczeniem dzielił się jako ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym: Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i ICP Forest – monitoringu lasów w zakresie różnorodności biologicznej. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry oraz opiekunem 3 rozpraw doktorskich.

Pasjonują Go wycieczki florystyczne oraz turystyka rowerowa. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Źródło: Instytut Badawczy Leśnictwa
Fot. Instytut Badawczy Leśnictwa.