Cosentino publikuje raport zrównoważonego rozwoju

Cosentino, globalny producent i dystrybutor wielkoformatowych powierzchni Dekton, Silestone i Sensa, dzięki długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju, opartej na kryteriach ESG, wypełnia swe zobowiązania dotyczące odpowiedzialnego zarządzania. Firma podzieliła się w obszernym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju postępami i osiągnięciami w zakresie innowacji, badań, rozwoju modelu energetycznego, gospodarki o obiegu zamkniętym, edukacji oraz działań społecznych.

Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskowe

W ubiegłym roku firma Cosentino zainwestowała ponad 37 mln euro w aktywa środowiskowe. Zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym i redukcję śladu węglowego osiągnięto m.in. poprzez wykorzystywanie 99% ponownie używanej wody, Zero Water Discharge (codzienną recyrkulację 80 000 m3 wody), wykorzystanie 100% odnawialnej energii elektrycznej oraz rozwój zrównoważonych produktów, takich jak Dekton; produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla przez cały cykl życia, oraz technologii HybriQ dla produktów Silestone. W 2022 r. firma Cosentino zmniejszyła swój ślad węglowy o 6% w porównaniu z 2021 r. i o 12,81% w porównaniu z rokiem 2018. Redukcja ta obejmowała wszystkie obszary działalności firmy, od pozyskiwania surowców po zakończenie cyklu życia produktów.

Firma kontynuuje swój postęp w ponownym wykorzystywaniu odpadów. W 2022 r. Cosentino odzyskało prawie 16% wszystkich odpadów stałych, wytworzonych w parku przemysłowym w Cantorii. Wewnętrzne zużycie surowców pochodzących z recyklingu w produkcji Silestone i Dekton, stanowiło 7,6% całkowitego zużycia wszystkich surowców. W ubiegłym roku Cosentino wdrożyło nowy przemysłowy model energetyczny, oparty na odnawialnych źródłach energii i samowystarczalności energetycznej, który obejmuje również zarządzanie zasobami wodnymi. Cosentino uruchomiło największą naziemną instalację fotowoltaiczną w Hiszpanii. Elektrownia ma moc szczytową 20 MW i zdolność produkcji energii około 34 GWH/rok. Stanowi to około 15% rocznego zużycia energii elektrycznej. Instalacja ta będzie nadal rozbudowywana, poprzez montaż paneli słonecznych na dachach fabryk. W tym samym czasie firma rozpoczęła budowę własnego zakładu oczyszczania ścieków.

Tworzenie miejsc pracy i wkład w społeczeństwo

Cosentino stoi na stanowisku, że kapitał ludzki to najważniejszy zasób firmy. W ubiegłym roku stworzono 426 nowych miejsc pracy w firmie na całym świecie, kończąc rok z 5851 pracownikami. Odsetek umów na czas nieokreślony wzrósł do 98%. To zaangażowanie na rzecz dobrobytu i wzrostu rozciąga się również na społeczności, w których obecne jest Cosentino. Firma wnosi pionierski wkład w edukację, promując programy szkolenia zawodowego, prowadzone w zakładach oraz poprzez działania Fundacji Eduarda Justo. Wspiera również branżę architektury, projektowania, sportu i gastronomii, poprzez szereg partnerstw i sponsoringów. Promuje sztukę i kulturę za pośrednictwem Fundacji Sztuki Ibáñez Cosentino. Wreszcie, hiszpański producent przekazuje bezpośrednie darowizny na rzecz różnych organizacji, o łącznej wartości ponad miliona euro.

Odpowiedzialne zarządzanie

Zrównoważony rozwój Cosentino opiera się na konkretnych kryteriach ESG. Są one rozwijane w oparciu o integrację i przejrzystą komunikację z pracownikami, dostawcami i klientami. Odpowiedzialny organ zarządzający, który zachęca do rozwoju talentów poprzez programy rekrutacji i zarządzania, takie jak Acelera, Ingenia, Impulsa lub Dual, promuje równość i różnorodność, z 22% kobiet na stanowiskach kierowniczych i 50% w zarządzie w 2022 roku.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług