Kogi Fot. 1

Urządzenia filtracyjne dla branży drzewnej

Oferowane przez firmę KOGI urządzenia filtracyjne minimalizują szkodliwe działanie pyłu powstającego przy obróbce drewna, PCV, aluminium, gumy, przez co pełnią ważną rolę w ochronie zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych.

Firma KOGI od ponad 25 lat jest cenionym producentem urządzeń suchego odpylania i transportu pneumatycznego dla różnych branż i gałęzi przemysłu.

Przedsiębiorstwo wykonuje również kompleksowe projekty instalacji odwiórowania i współpracuje przede wszystkim z zakładami przemysłu drzewnego, a także z producentami pelletu i zakładami przemysłowymi spoza branży drzewnej. Produkowane urządzenia filtracyjne znajdują swoje zastosowanie w obróbce technologicznej drewna, papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, gumy oraz aluminium.

Dla mniejszych zakładów

Stosowanie odciągów podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe, a co ważne – urządzenia te nie zmieniają bilansu cieplnego w pomieszczeniach, w których pracują. KOGI produkuje stanowiskowe odciągi wiórów i pyłów o wydajności od 1100 m³/h do 5500 m³/h.

Do typoszeregu stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów KOGI należą W1, W2, W3 oraz W4-4M i W4-5M, które wykonywane są w dwóch wersjach – z silnikiem elektrycznym montowanym od dołu lub od góry korpusu, w zależności od potrzeby usytuowania króćca ssawnego odciągu. W odciągach wiórów i pyłów stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe.

Nowym produktem wprowadzonym na rynek przez firmę KOGI i cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród klientów jest stanowiskowy odciąg wiórów i pyłów typ W4, którego wydajność wynosi od 4000m3/h do 5500m3/h w zależności od mocy silnika, jaki jest w nim zamontowany.

W4 jest urządzeniem służącym do odciągania wiórów i pyłów z obrabiarek o większym zapotrzebowaniu na powietrze np. okleiniarki, centra obróbcze CNC, piły panelowe itp. i jest wykonywany z 18 workami filtracyjnymi i 2 workami na odpady. Wersja odciągu W4 dobierana jest indywidualnie pod wymagania klienta, zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na powietrze i uwzględnieniem filtrowanego medium.

Wszystkie odciągi firmy KOGI wyposażone są w worki filtracyjne z tkaniny poliestrowej antyelektrostatycznej oraz wytrzymałe bawełniane worki na odpady lub foliowe worki na odpady. Długość worków filtracyjnych dopasowywana jest do potrzeb klienta, a w zależności od rodzaju filtrowanego medium dobierane są też odpowiednie tkaniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów przeznaczone są do współpracy z pojedynczą obrabiarką lub kilkoma jednocześnie, lecz znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie. Przy pomocy różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą liczbę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiarki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odciągów z obrabiarkami oferowane są: węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową oraz system rur, kolan i kształtek stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej.

Centralne instalacje dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Filtry workowe stosowane w centralnych instalacjach odciągowych są świetną alternatywą dla wywiewnych instalacji odciągowych, ponieważ zastosowanie filtra workowego nie powoduje zmiany bilansu cieplnego w zakładzie, podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zmniejsza zagrożenie pożarowe.

Firma KOGI produkuje filtry workowe o wydajności od 5000 m³/h. Są to filtry: FW-3, FW-4, FW-5, FW-7, FW-9, które wykonywane są w dwóch wersjach: otwartej i zabudowanej.

W pierwszym przypadku filtry są montowane wewnątrz hali produkcyjnej, w drugim – filtry są obudowane kontenerem z blachy ocynkowanej i montuje się je na zewnątrz hali produkcyjnej. W obu wersjach odpady powstające podczas obróbki mogą być gromadzone w workach na odpady lub – co jest metodą bardziej zaawansowaną technologicznie – są mechanicznie usuwanie poprzez zastosowanie wygarniacza raklowego, który wygarnia odpady z filtra i poprzez śluzę celkową odpady są dozowane do np. podajnika ślimakowego i transportowane dalej np. do zbiornika na trociny. Regeneracja worków filtracyjnych filtrów FW odbywa się na skutek wibracji ramy worków filtracyjnych za pomocą silnika-wibratora, który jest zamontowany nad workami filtracyjnymi lub za pomocą sprężonego powietrza.

Efektem wibracji jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie, a przy okazji sprzyja to dłuższej żywotności worków filtracyjnych.

Instalacja odwiórowania może być podłączona do kilku obrabiarek jednocześnie. Wcześniej należy jednak ocenić, jakie jest zapotrzebowanie na odciągane powietrze i dobrać filtr oraz wentylator o odpowiedniej wydajności.

Przy zastosowaniu filtra workowego w wersji zabudowanej usytuowanego na zewnątrz hali produkcyjnej niezbędne jest zastosowanie kanału powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Wysysane podczas pracy ciepłe, lecz obciążone pyłem i trocinami powietrze, powraca po oczyszczeniu do pomieszczeń roboczych, stabilizując warunki klimatyczne zakładu. Takie rozwiązanie nie zmienia bilansu cieplnego w pomieszczeniu, co jest szczególnie korzystne podczas niskich temperatur.

W zależności od wielkości filtra workowego na każdym z kanałów powrotnych stosuje się jedną lub dwie klapy przeciwwybuchowe.

KOGI jest producentem:

 • systemów transportu pneumatycznego i odpylania linii pelletowania i brykietowania odpadów
 • instalacji centralnego odpylania i transportu pneumatycznego
 • stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów
 • filtrów workowych
 • wentylatorów transportowych
 • cyklonów
 • wygarniaczy, łapaczy klocków
 • zbiorników na trociny
 • śluz celkowych,
 • podajników

oraz akcesoriów:

 • kształtek i kanałów, opasek spinających i elementów wentylacyjnych o przekroju okrągłym oraz prostokątnym,
 • worków filtracyjnych i na odpady,
 • opasek zaciskowych worków do urządzeń odpylających

Fot. Kogi

http://www.kogi.pl/

 

error: Content is protected !!