Kondensacyjne suszenie drewna – skutecznie, tanio, ekologicznie

Wśród zalet nowoczesnej technologii kondensacyjnego suszenia drewna na pierwszym miejscu trzeba wymienić wysoką jakość surowca – bez spękań, przebarwień, odkształceń. Warto też pamiętać o niskich kosztach inwestycyjnych oraz ekologiczności takiego rozwiązania. Kondensacyjne suszarki do drewna oferuje firma Grobelny.

 

Jakość surowca na pierwszym miejscu

W tradycyjnych suszarniach wilgotne powietrze po przejściu przez stos drewna wyrzucane jest do atmosfery. W suszarniach kondensacyjnych ciepło zawarte w masie powietrza jest całkowicie wykorzystywane do podgrzewania suszarni, a wykroplona w agregacie suszarniczym woda o niskiej temperaturze jest odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia. Wykorzystane jest tu rozwiązanie potocznie zwane pompą ciepła.

W efekcie – dzięki niższej temperaturze oraz stosunkowo niskiej prędkości przepływu powietrza w komorze drewno nie pęka, nie przebarwia się ani nie odkształca. Suszarnia kondensacyjna jest też całkowicie przyjazna dla środowiska oraz dla najbliższego otoczenia.

Takie rozwiązanie ma również swoje walory ekonomiczne. Niskie koszty inwestycyjne, wyeliminowanie konieczności budowy kotłowni, możliwość zaadaptowania istniejących pomieszczeń przekładają się na zasobność portfela inwestora. Do obsługi suszarni nie trzeba też zatrudniać stałej obsługi. Zużycie energii elektrycznej jest porównywalne z tradycyjną suszarnią.

W trakcie procesu suszenia w zasadzie nie ma potrzeby grzania komory. Podgrzanie suszarni jest potrzebne tylko w dwóch przypadkach: przed uruchomieniem agregatu suszarniczego (temperatura początkowa cyklu dla drewna miękkiego to ok. +18°C, dla drewna twardego ok. +28°C); w końcowym etapie suszenia grubego, twardego drewna. Poza wyżej opisanymi przypadkami dodatkowe źródła ciepła w kotłowni należy bezwzględnie wyłączyć. Wadą suszenia kondensacyjnego jest wydłużenie czasu suszenia o ok. 30% przy drewnie miękkim do 50% przy grubych elementach z drewna twardego.

 

Suszenie kondensacyjne

Drewno ułożone w poprzek przepływającego powietrza musi wypełniać możliwie szczelnie cały przekrój suszarni. W przypadku braku takiej możliwości wolne przestrzenie należy zastawić odpowiednimi przegrodami. Po załadowaniu drewna, komorę należy podgrzać przy pracujących wentylatorach obiegowych do temperatury minimum +18°C (w przypadki drewna miękkiego) lub minimum +28°C (drewno twarde). Czas przetrzymania w zadanej temperaturze wynosi minimum 24 godz. W czasie podgrzewania drewna agregat suszarniczy musi być podłączony do sieci elektrycznej.

Należy pamiętać, aby przed pierwszym włączeniem agregatu wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 90% rH dla drewna miękkiego i 97% rH dla drewna twardego. Grube elementy z drewna twardego zaleca się przetrzymać minimum 24 godz. w wilgotności ok. 100% rH. Suszenie należy prowadzić wg szczegółowych opracowań technologicznych, a w przypadku ich braku wg zasad podanych na dostarczonym z suszarką wykresie. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury należy włączyć przewietrzanie komory, tak by temperatura nie przekraczała dopuszczalnych wartości. Po osiągnięciu odpowiedniej suchości drewna należy wyłączyć agregat i przez okres kilku godzin do kilku dni wystudzić powoli drewno. Pozwoli to na wyrównanie wilgotności w całej masie i rozładowanie naprężeń. Przeciętny czas suszenia drewna do wilgotności 8% wynosi 12 dni (drewno miękkie) lub 30 do 60 dni (drewno twarde). Skracanie cyklu może prowadzić do pękania drewna lub jego zasklepienia.

 

Kondensacyjna suszarnia na zamówienie

Kondensacyjne osuszacze wykonywane są na zamówienie dla drewna miękkiego i twardego dla komór o pojemności od 5 do 100 m³ . W zależności od wielkości mogą być ruchome (na kołach) lub stacjonarne, a sterowanie może odbywać się ręcznie lub półautomatycznie. Moc zainstalowana wynosi od 2 do 30 kW.

Suszarnie objęte są 24-miesięczną gwarancją. Od 2018 roku firma wyposaża suszarki w wymienniki ciepła o zwiększonej odporności na korozję kwasową.

 

Charakterystyka standardowego modelu OP7/OP7LH

Masa urządzenia 170 kg
Napięcie zasilania 400 V; 50 Hz
Ilość wentylatorów 1 szt., średnica 450 mm
Czynnik chłodniczy R407C/R134A
Wymiary 1400 x 500 x 1570 mm
Zdolność wykraplania wilgoci 380 kg/ 24 godz. dla +30°C i 97% rH
Temperatura pracy Od +10°C do +45°C/ +55°C
Zdolność osuszania Do 6% wilgotności względnej drewna
Moc silnika sprężarki Od 3,5 do 4,5 kW
Pobór prądu sprężarki 7,5 A (szczytowo)
Moc silnika wentylatora 0,55 kW
Pobór prądu wentylatora 1,1 A

 

 

Fot. Grobelny