Niewielkie rozmiary, duże możliwości filtracyjne

Zastosowanie filtrów patronowych (nabojowych) pozwoliło uzyskać dużą powierzchnię filtracyjną mimo małych gabarytów urządzenia. Tę technologię użyto w filtrach FN, które są najnowszą propozycją firmy KOGI do filtracji pyłów.

Filtr FN, najnowsza propozycja firmy KOGI. Odpady mogą być magazynowane w workach lub w pojemnikach do łatwego opróżniania.
Regeneracja w filtrze typu FN następuje za pomocą sprężonego powietrza, a odpady mogą być magazynowane w workach lub w pojemnikach, dzięki czemu łatwo je można opróżnić. Filtr ma także kanał powrotu powietrza.
Produkowane przez firmę KOGI urządzenia filtracyjne znajdują swoje zastosowanie w zakładach obrabiających drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, gumy oraz aluminium.

Bilans cieplny bez zmian
Dla mniejszych zakładów firma produkuje także stanowiskowe odciągi wiórów i pyłów o wydajności od 1100 do 5500 m3/godz. Stosowanie odciągów podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe, a co ważne – nie zmieniają one bilansu cieplnego w pomieszczeniach, w których pracują. Do typoszeregu KOGI stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów należą: W1, W2, W3 oraz W4, które to wykonywane są w dwóch wersjach – z silnikiem elektrycznym montowanym od dołu lub od góry korpusu, w zależności od potrzeby usytuowania króćca ssącego ododciągu. W odciągach wiórów i pyłów stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe.

Jednym z nowszych produktów wprowadzonych na rynek przez firmę KOGI i cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród klientów jest stanowiskowy odciąg wiórów i pyłów typu W4, którego wydajność wynosi od 4000 do 5500 m3/godz. w zależności od mocy silnika, jaki jest w nim zamontowany. W4 jest urządzeniem służącym do odciągania wiórów i pyłów z obrabiarek o większym (niż w przypadku W1, W2, W3) zapotrzebowaniu na powietrze i wykonywanym w trzech wersjach: z 2 workami filtracyjnymi i 2 workami na odpady (W4-4D), z 18 workami filtracyjnymi i 2 workami na odpady (W4-4M, W4-5M) oraz z 4 workami filtracyjnymi i 4 workami na odpady (W4-5DD).

Wersja odciągu W4 dobierana jest indywidualnie dla każdego klienta zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na powietrze, uwzględniając filtrowane medium.

Wszystkie odciągi firmy KOGI wyposażone są w worki filtracyjne z tkaniny poliestrowej antyelektrostatycznej oraz wytrzymałe bawełniane worki na odpady. Do urządzeń KOGI oferuje worki filtracyjne różnej długości, w zależności od potrzeb klienta. Do rodzaju filtrowanego medium dobierane są odpowiednie tkaniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów przeznaczone są do współpracy z pojedynczą obrabiarką lub kilkoma jednocześnie, lecz znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie. Za pomocą różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą liczbę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiarki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odciągów z obrabiarkami oferowane są: węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową oraz system rur, kolan i kształtek stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej.

Regeneracja sprężonym powietrzem lub wibracyjna
Firma KOGI produkuje także filtry workowe o wydajności od 5000 m3/godz. Są one urządzeniami stosowanymi w centralnych instalacjach odciągowych i stanowią alternatywę dla wywiewnych instalacji odciągowych, bowiem zastosowanie filtra workowego nie powoduje zmiany bilansu cieplnego w zakładzie.

Do typoszeregu filtrów workowych produkowanych przez firmę KOGI należą filtry: FW-3, FW-4, FW-5, FW-7, FW-9, które wykonywane są w dwóch wersjach: otwartej i zabudowanej. Wersja otwarta to filtry, które montowane są wewnątrz hali produkcyjnej. Wersja zabudowana to filtry obudowane kontenerem z blachy ocynkowanej, które montowane są na zewnątrz hali.

W obu wersjach filtrów odpady powstające podczas obróbki mogą być gromadzone w workach na odpady. Bardziej zaawansowaną technologicznie metodą jest ich mechaniczne usuwanie poprzez zastosowanie wygarniacza raklowego, który wygarnia odpady z filtra i za pomocą celki transportuje je dalej, np. do zbiornika na trociny.

Regeneracja worków filtracyjnych filtrów FW odbywa się na skutek wibracji ramy worków filtracyjnych za pomocą silnika – wibratora, który został zamontowany nad workami filtracyjnymi.

Nowym typoszeregiem urządzeń filtracyjnych firmy KOGI są filtry workowe FW, w których regeneracja worków filtracyjnych następuje poprzez przedmuchiwanie filtrów sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji. Efektem regeneracji worków jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie, a przy okazji sprzyja to dłuższej żywotności worków filtracyjnych.

Instalacja odwiórowania może być podłączona do kilku obrabiarek jednocześnie. Wcześniej należy jednak ocenić, jakie jest zapotrzebowanie na odciągane powietrze i dobrać filtr oraz wentylatorów odpowiedniej wydajności. Przy zastosowaniu filtra workowego w wersji zabudowanej usytuowanego na zewnątrz hali produkcyjnej niezbędne jest zastosowanie kanału powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Wysysane podczas pracy ciepłe, lecz obciążone pyłem i trocinami powietrze, powraca po oczyszczeniu do pomieszczeń roboczych, stabilizując warunki klimatyczne zakładu. Takie rozwiązanie nie zmienia bilansu cieplnego w pomieszczeniu, co jest szczególnie korzystne podczas niskich temperatur.

W zależności od wielkości filtra workowego, na każdym z kanałów powrotnych stosuje się jedną lub dwie klapy przeciwwybuchowe.

Filtry workowe to tylko część propozycji firmy KOGI. Jest ona także producentem: instalacji centralnego odpylania i transportu pneumatycznego, systemów odpylania linii peletowania i brykietowania odpadów, centralnych urządzeń filtracyjnych o wydajności od 5500 m3/godz., wentylatorów transportowych, cyklonów czy wygarniaczy oraz całego szeregu akcesoriów: kształtek, opasek spinających, jak również opasek zaciskowych worków do urządzeń odpylających.

.