Dobroteka – warsztaty "SKRAWKI SKÓRKI"

W marcu w Dobrotece odbyły się warsztaty pod hasłem "Skrawki Skórki". Studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta w ramach projektu w2p (warsztatów dwóch pracowni), mieli możliwość zmierzyć się z tematem mądrego zagospodarowania odpadów skór powstałych w procesie produkcji mebli tapicerowanych firmy KLER.

Podczas 3-dniowego pobytu w Dobrodzieniu powstały koncepty różnorodnych akcesoriów wykorzystujących do produkcji materiał przeznaczony wcześniej do utylizacji. Projektanci uwzględniając wiedzę zdobytą podczas pierwszego dnia warsztatów, przewidzieli w swoich realizacjach możliwość wdrożenia produktów wykorzystujących odpady już na etapie produkcji mebli.

Uczestnicy warsztatów poszerzyli wiedzę na temat rodzajów, właściwości i możliwości materiałów skórzanych dzięki firmie Lederzentrum, która przeprowadziła szkolenie w tym zakresie.

"w2p" (warsztaty dwóch pracowni) to projekt realizowany przez pracownie projektowania mebli wrocławskiej ASP katedry Architektury Wnętrz. Głównym celem projektu jest promocja pracy zespołowej, praca z ograniczeniami oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Uczestnicy dotychczasowych warsztatów mierzyli się z limitami budżetowymi, materiałowymi, jak również czasowymi. Realizowane w ramach “w2p" projekty opierają się na synergii Uczelni z przemysłem oraz ośrodkami dizajnu. W ramach projektu zrealizowano m.in. warsztaty: "stół za 100”, “ćwiartka”, “3xS".

Prowadzący warsztaty:
Magdalena Garncarz
Szymon Hanczar

Uczestnicy warsztatów:
studenci pracowni projektowania mebli II, prowadzonej przez ad. Stanisława Figla:
Paulina Burzyńska
Patrycja Kryszczuk
Przemysław Słowik
Bogusław Ziemla

studenci pracowni projektowania mebli I, prowadzonej przez prof. Wacława Kowalskiego:
Magdalena Zarzycka
Magdalena Zioło
Karolina Leciej
Justyna Suchecka

absolwenci:
Patrycja Apostel
Katarzyna Sowińska
Agata Baron

Źródło: DOBROTEKA
Fot.: DOBROTEKA
 

.