Charakterystyki wybranych materiałów solid surface

Zestawienie parametrów wybranych materiałów solid surface dostępnych na polskim rynku

Nazwa materiału

DuPont™ Corian®

Tustone

Producent

DuPont

Tuplex S.A.

Skład chemiczny

1/3 żywica akrylowa (znana także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), 2/3 minerały naturalne (trojwodzianu aluminium (ATH), otrzymywanego zboksytu, rudy zawierającej glin)

Orientacyjny skład: 60% wodorotlenek glinu (ATH), 38% polimetakrylan metylu (PMMA) i2% barwniki.

Standardowe wymiary płyt

Grubość 4 mm – 930 x 2490 mm; grubość 6 mm – 760 x 2490 mm, 930 x 2490 mm, 1300 x 2490 mm; grubość 12 mm – 760 x 3658 mm, 930 x 3658 mm, 1300 x 3658 mm; grubość 19 mm – 760 x 3658 mm.

Możliwość produkcji niestandardowych formatów i grubości płyt.

Grubość: 6 mm – 760 x 2440 mm

Grubość: 12,3 mm – 760 x 3660 mm

Liczba kolorów

94 (84 kolory standardowe oraz 10 kolorów w DeepColour™ Technology)

10 (podstawowa paleta), inne kolory dostępne na zamówienie.

Kolory transparentne

6 kolorów (Glacier Ice, Ice White, Lime Ice, Mint Ice, Arctic Ice, Blueberry Ice)

Tak – biały

Nazwy istotnych serii/kolekcji

Nowa generacja materiału wyprodukowana w innowacyjnej, opatentowanej technologii DeepColour™ Technology: Generacja 1 – kolory w odcieniach czerni, Generacja 2 – kolory w odciniach brązu.

Serie: Solid, Sanded, Small Chips, Big Chips, Special Colors

Odporność na temperaturę

Do 180oC

Do 180-190oC

Odporność na działanie chemiczne

Materiał odporny na działanie większości substancji chemicznych. Szczegółowa lista odczynników klasy I znajduje się na www.corian.pl

Klasa C4 wg EN 14617-10:2005

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymałość na zginanie (DIN EN ISO 178): płyty 6 mm – 49.1-76.4 MPa, płyty 12 mm – 57.1-74.0 MPa.

Wytrzymałość na ściskanie (EN ISO 604): płyty 6 mm – 178-179 MPa, płyty 12 mm – 175-178 MPa.

Odporność na uderzenie (obciążanie sprężyny – DIN ISO 4586 T11): płyty 6 mm i 12 mm – >25 N.

Odporność na uderzenie (upuszczanie kuli – DIN ISO 4586 T12): płyty 6 mm i 12 mm – >120 cm.

Wytrzymałość na zginanie: 69,9 MPa wg EN 14617-2:2008.

Wytrzymałość na ściskanie: 191 MPa wg EN 14617-15:2005.

Odporność na ścieranie: 21,3 mm wg EN 14617-4:2005.

Udarność: 7,60 J wg EN 14617-9:2005.

Odporność na działanie UV

Wszystkie kolory DuPont™ Corian® sklasyfikowano w 3 grupach – Grupa A, gdzie zmiana kolorystyczna pod wpływem promieni UV w ciągu 10 lat wynosi mniej niż 5 ?E*ab (szczegółowe informacje na stronie www producenta).

W pełni odporny przy zastosowaniach wewnątrz budynków.

Higieniczność

Materiał posiada Atest PZH do pomieszczeń o podwyższonych wymogach sanitarnych oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wg normy DIN EN ISO 846 (odporność na bakterie i grzyby) materiał został sklasyfikowany jako „niesprzyjający rozwojowi mikroorganizmów” i spełnia najsurowsze normy sanitarne.

Posiada atest higieniczny PZH do pomieszczeń opodwyższonych wymogach sanitarnych.

Termoformo-
walność

Termoformowalny. Możliwe jest również wytłaczanie na nim wzorów przy użyciu techniki Bas Relief.

Tak

Ekologiczność

Przyjazny środowisku naturalnemu. Materiał, jak i kleje oraz szczeliwa posiadają Certyfikat Green Guard Indoor AirQuality®, potwierdzający, iż Corian® jest materiałem obojętnym chemicznie i nietoksycznym, a w typowych dla gosdpodarstwa domowego temperaturach nie emituje żadnych gazów. Podczas spalania uwalnia głównie tlenki węgla, a tworzący się dym jest optycznie lekki i nie zawiera toksycznych gazów halogenowych.

Materiał ekologiczny, przyjazny dla środowiska naturalnego, obojętny chemicznie inietoksyczny.

Ciężar właściwy

Płyty 6 mm: 1730-1760 kg/m3, płyty 12 mm: 1680-1750 kg/m3

1720 kg/m3 (wg EN 14617-1:2005)

Gwarancja

10 lat

10 lat

Nazwa materiału

Kerrock®

LG Hi-Macs

Producent

Kolpa d.d.

LG Hausys

Skład chemiczny

33% żywica akrylowa (PMMA), 66% minerały naturalne (ATH),
1% pigmenty i
 dodatki

52-62% Aluminiumtrihydroxid, 30-50% Methyl Methacrylate (MMA), 1-5% barwników kopolimerowych

Standardowe wymiary płyt

3600 x 760 mm, 3600 x 1350 mm, 3600 x 910 mm, 3600 x 930 mm

Grubości: 6, 8, 12 i 18 mm

Możliwość produkcji niestandardowych formatów igrubości płyt.

Grubość 6 mm – 760 x 2490 mm

Grubość 9 i 12 mm – 760 x 3680 mm

Liczba kolorów

87 (kolekcja 2015)

90

Kolory transparentne

5 kolorów (seria Lumino: biały, żółty, różowy, zielony, niebieski)

4 kolory (grupa Lucen: Opal, Sapphire, Ruby, Emerald)

Nazwy istotnych serii/kolekcji

Serie: Uni, Granite, Teraco, Lumino, Marble, Luminaco

Solid, Galaxy Granit, Sand&Perl, Eden, Lucent, Marmo, Quartz, Volcanics, Sparkle

Odporność na temperaturę

Do 180oC

Do 230oC

Odporność na działanie

chemiczne

Szczegółowa lista odczynników znajduje się na www.kerrock.pl.

Materiał odporny na działanie większości substancji chemicznych, jednorodny, izotopowy.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymałość na zginanie: 50-71 MPa SIST EN ISO 178.

Moduł sprężystości przy zginaniu: 8800-9800 MPa SIST EN ISO 178.

Wytrzymałość na rozciąganie: 29-53 MPa SIST EN ISO 527-1.

Wydłużenie przy zerwaniu: 0,50%-0,90% SIST EN ISO 527-1.

Udarność: 3,0-5,5 kJ/m2 SIST EN ISO 179-1.

Twardość: (Barcol): 58-64 SIST EN 59.

Wytrzymałość na ściskanie: poniżej 70 Mpa.

Wytrzymałość na zginanie: poniżej 40 MPa.

Odporność na działanie UV

Odporny. Możliwość produkcji płyt z dodatkowym składnikiem anty-UV.

Odporny

Higieniczność

Posiada atest higieniczny NIZP-PZH, świadectwo jakości zdrowotnej NIZP-PZH, spełnia art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu zżywnością.

Posiada atest PZH do pomieszczeń o podwyższonych wymogach sanitarnych.

Termoformo-
walność

Tak

Tak

Ekologiczność

Materiał daje możliwości recyklingu i ponownego zastosowania z zachowaniem wszystkich właściwości.

LG HI-MACS® to tworzywo ekologiczne. Poczynając od składu, poprzez produkcję oraz jej bilans energetyczny, aż po niemalże całkowicie „bezodpadową” obróbkę i utylizację. Kolekcja Eden zawiera do 41% zrecyklingowanych materiałów HI-MACS®, posiada certyfikat SCS, dba ośrodowisko naturalne i może przynieść inwestycji nawet 2 punkty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Ciężar właściwy

1680-1750 kg/m3

Solids 1710 kg/m3, Granite 1640 kg/m3

Gwarancja

10 lat

10 lat

www.kerrock.pl.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług