Andrzej Półrolniczak

mini_polrolniczak

Andrzej Półrolniczak od lat jest związany z branżą obrabiarek do drewna. Jest Absolwentem Białoruskiego Instytutu Politechnicznego w Mińsku – specjalność napęd elektryczny i sterowanie obrabiarek, a także między innymi: Seminarium Doktoranckiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie, Studium Pedagogicznego w Kaliszu, Studium Menedżerskiego w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy AE w Poznaniu, Austriackiego Studium Menedżerskiego w Wiedniu, Szkoły Controllingu w Katowicach. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w specjalnościach: maszyny, projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych, marketing i zarządzanie w przemyśle. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Generalnych Dostaw JAROMA w Jarocinie, gdzie odpowiadał za eksport polskich obrabiarek do drewna i kompletnego wyposażenia dla przemysłu drzewnego i meblarskiego a także import obrabiarek do drewna. W latach 1991-1996 Dyrektor Naczelny, a następnie Prezes Zarządu JAROMA S.A., w latach 1997 – 2001 Prezes Zarządu Metalplast Kalisz Sp. z o.o., a od 2001 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego TECHMAR sp. z o.o. w Jarocinie. Od 2011 związany z MTP pełniąc funkcje Dyrektora targów DREMA, EKO – LAS i DREMASILESIA. Jeden z inicjatorów powołania i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA..