Oszczędność made by Gerber Technology

Firma Intex Sp. z o.o., będąca wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Gerber Technology, posiada w swoim asortymencie cuttery jednowarstwowe i wielowarstwowe. Urządzenia takie są oferowane wraz z oprogramowaniami AccuMark i AccuNest, które pozwalają na osiągnięcie oszczędności nie tylko materiału i czasu, jak również wspomagają dbałość o ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości niepotrzebnych odpadów materiałów i tkanin.

Komputerowy system przygotowania produkcji typu AccuMark Advanced Edition
AccuMark to system do przygotowania produkcji dla firm odzieżowych i tekstylnych oparty na najnowszej technologii systemów operacyjnych MS Windows. Występuje w dwóch wersjach, Professional i Advanced Edition. Wersja Professional Edition stosowana jest głównie w branży odzieżowej, natomiast wersja Advanced Edition jest idealnym rozwiązaniem znajdującym zastosowanie w branży meblarskiej. Wersja Advanced Edition zawiera dwa główne moduły, PDS i GMS. Każdy z modułów zarządzany jest przez AccuMark Explorer, co usprawnia pracę i wprowadzanie danych. Program posiada możliwość wymiany danych z innymi programami typu CAD/CAM. System AccuMark importuje i eksportuje dane w formatach AAMA, IBA, VET, DXF, PLX, MDL i RUL, zapewniając najlepszą wymianę danych pomiędzy systemami.

Istotną cechą systemu opartego o Windows jest możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie, co daje wzrost produktywności pracy. Możliwość otwierania kilku okien równolegle pozwala na sprawne opracowanie szablonów i układów kroju oraz wgląd do innych aplikacji jednocześnie.

PDS – moduł do konstrukcji  i stopniowania szablonów
PDS to segment oprogramowania umożliwiający tworzenie konstrukcji szablonów od podstaw, modyfikację istniejących szablonów wprowadzonych do systemu poprzez digitalizację oraz stopniowanie szablonów. Zawiera także kreator ułatwiający tworzenie szablonów na bazie siatki konstrukcyjnej i bazy pomiarów. Dzięki tabeli pomiarów istnieje możliwość stworzenia kosztorysu dla gotowego produktu w całej ich gamie.
PDS zawiera wiele funkcji dotyczących tworzenia i modyfikacji: punktów, linii, nacinków, szablonów, stopniowania.

GMS – moduł do projektowania układów kroju
Moduł ten obejmuje następujące funkcje:
– projektowanie układów kroju wraz z funkcją ich kopiowania,
– przesunięcie szablonu,
– skalowanie układów kroju w skali (zoom),
– opcja pomiarów układów kroju,
– blokowanie i buforowanie statyczne,
– opcje tworzenia szablonów składanych,
– możliwość bezpośredniego generowania plików na plotter i cutter,
– automatyczne tworzenie układów kroju.

Wprowadzanie danych oraz zarządzanie danymi systemu odbywa się poprzez AM Explorer, zapewnia on:
– szybką i efektywną weryfikację danych dotyczących digitalizacji (wprowadzenia) szablonów,
– pełne limity warstw, opisy oraz przetwarzanie zleceń,
– generowanie raportów,
– zarządzanie kolejką zadań plottera i cuttera,
– narzędzia do konwersji danych AAMA,
– możliwość importowania i eksportowania danych w formatach IBA i VET, PLX i MDL, DXF i RUL,
– gotową bibliotekę wystopniowanych wzorów GTBasics firmy Gerber Technology,
– tablice reguł stopniowania,
– tablice bloków i buforów.

Główne korzyści płynące z użycia oprogramowania AccuMark
Oszczędność tkaniny – podczas tworzenia układu kroju program AccuMark śledzi procentowe jej zużycie. Pozwala on na takie zaprojektowanie układu kroju, aby uzyskać jej jak najmniejsze zużycie. Program podaje dane procentowe uzysku sumarycznej powierzchni szablonów w stosunku do odpadu, aktualizując te dane przy każdej, nawet niewielkiej zmianie układu szablonów.

Ułatwiona konstrukcja szablonów – oprogramowanie AccuMark Advanced Edition zawiera zestaw szablonów podstawowych, które po zmodyfikowaniu mogą stać się nowymi, oryginalnymi wzorami producenta. Istnieje też możliwość utworzenia nowego wzoru w samym programie. Wszystkie szablony są przechowywane tak, aby dostęp do nich i dalsza modyfikacja odbywała się łatwo i szybko. Zostaje tym samym wyeliminowana konieczność przechowywania szablonów wykonanych w formie „papierowej”.

Przyspieszenie etapu projektowania układów kroju – w systemie AccuMark odbywa się ono do 4-5 razy szybciej niż w przypadku wykonywania danego układu ręcznie. Pracując w tym systemie, wystarczy wybrać szablony i ułożyć je, aby przejść do dokonywania dalszych czynności.

Komputerowy system automatycznego przygotowania układów kroju AccuNest
Oprogramowanie AccuNest służy do automatycznego tworzenia układów kroju z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni tkaniny. Analizuje pozycję każdego szablonu względem pozostałych, ciętych z jednej partii tkaniny, a następnie przejmuje kontrolę nad odpowiednim ułożeniem wszystkich poprzez obracanie, pochylanie, ściskanie, zbliżanie. Efekt tych kombinacji pozwala w dużym stopniu zaoszczędzić materiał. Może on pracować 24 h na dobę, bez potrzeby kontroli przez operatora i jest w pełni kompatybilny z systemem przygotowania produkcji AccuMark.

Charakterystyka:
– możliwość użycia AccuNest przy obliczaniu kosztu układu kroju,
– skracanie układów kroju dzięki eliminowaniu przestrzeni pomiędzy szablonami,
– automatyczne dostosowanie umiejscowienia szablonów podczas zmian szerokości tkanin,
– testowanie różnych możliwości i połączeń na istniejących układach kroju,
– automatyczne dokańczanie rozpoczętych układów,
– możliwość tworzenia układów kroju dla tkanin wzorzystych z uwzględnieniem dopasowania liniowego,
– automatyczne wykrywanie i korekta zakładek powstałych z różnic w stylu i wielkości,
– oprogramowanie UltraQueue zapewnia przetwarzanie danych off-line w celu zoptymalizowania pracy systemu,
– możliwość zastosowania różnych strategii układania szablonów według rozmiarów lub zestawów,
– pełen dostęp do obszarów zapisu z wykorzystaniem sieci lokalnej bądź sieci rozległej (Internet),
– respektowanie wszystkich ograniczeń wynikających ze struktury tkaniny,
– podgląd wykonywanych zadań dodatkowo rozróżniany jest kolorami na ekranie monitora,
– pomocnicze okno informujące o aktualnym efekcie pracy na danym układzie kroju,
– wysyłanie układów kroju do UltraQueue bezpośrednio z AccuMark Explorer.

(bj)
 

.