Rusza IX Kongres Edukacji Leśnej

Od 10 do 12 września w Łagowie, w ośrodku „Leśnik” oraz na Zamku Joannitów edukatorzy, pedagodzy i leśnicy, dyskutując pod hasłem: „Edukacja leśna – więcej niż nauczanie o lesie!”, będą rozmawiać o tym, w jaki sposób edukacja leśna może wpływać na indywidualny rozwój każdego człowieka oraz jak może rozwijać i kształtować odpowiedzialne relacje w społeczeństwie.

„Edukacja leśna – więcej niż nauczanie o lesie!”

Czym tak właściwie jest edukacja leśna i jak może się wpisywać w założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Pytania te już od kliku lat są przedmiotem dyskusji leśników z całej Europy podczas Europejskich Kongresów Edukacji Leśnej. Tegoroczny Kongres odbędzie się w Polsce.

Kongres ma na celu pokazanie, że taka forma edukacji to nie tylko nauka o procesach przyrodniczych, ale również sposób na kształtowanie odpowiednich relacji zarówno z ludźmi jak i z przyrodą.

Las jest najlepszym modelem zrównoważonego rozwoju. Dostarcza ludziom korzyści zarówno materialnych jak i pozamaterialnych oraz zaspokaja ludzkie potrzeby na wielu poziomach. Nowoczesne programy edukacji leśnej powinny więc kształtować i oddziaływać na człowieka w sposób kompleksowy, uwzględniając wszelkie jego aktywności, umiejętności oraz potrzeby.

Organizatorami 9. Kongresu są Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych oraz unijna podgrupa Forest Communicators Network [FCN] zajmująca się edukacją leśną. Do udziału w kongresie zaproszeni są wszyscy, którym bliskie są zagadnienia innowacyjnie i ciekawie prowadzonej edukacji leśnej – edukatorzy leśni, nauczyciele, pracownicy naukowi, leśnicy itp. Gospodarze Kongresu spodziewają się, że w Kongresie weźmie udział ok. 120 uczestników z 15 – 20 europejskich krajów.

Wszystkich zainteresowanych przedstawieniem referatu, prowadzeniem panelu dyskusyjnego lub warsztatu, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń uwzględniających poniższe wytyczne:

1. Realizowane cele i treści

– Promowanie wartości i umiejętności społecznych, w tym empatii;
– Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa i partnerstwa społecznego;
– Uwzględnianie ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych aspektów zrównoważonego rozwoju;
– Oferowanie możliwości aktywnego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów przez uczestników – nie tylko osoby dorosłe ale również dzieci i młodzież;

2. Język Kongresu

Prezentacje i referaty powinny być przedstawione w języku angielskim lub polskim. Podczas części referatowej przewidujemy tłumaczenie symultaniczne. Część warsztatów i paneli dyskusyjnych będzie prowadzona po angielsku.

3. Rodzaje prezentacji:

– Długie warsztaty: 2,5 godz. dla 20 -25 uczestników;
– Krótkie warsztaty: 1,5 godz. dla 15 uczestników;
– Prezentacje – 10 min.;

4. Program Kongresu:

9. września – wtorek

Przyjazd gości
Rejestracja

10. września – środa

Otwarcie Kongresu i referaty otwierające
4 wystąpienia główne
6 warsztatów [do wyboru 1 długi lub 2 krótkie warsztaty]

11. września – czwartek

8 – 10 krótkich prezentacji i paneli dyskusyjnych
6 warsztatów [do wyboru 1 długi lub 2 krótkie warsztaty]
Podsumowanie Kongresu

12. września – piątek

Wycieczki tematyczne

Źródło: MTP
Fot: Internet .