Optymalizerka OWD 1700 w duecie ze strugarką

Firma Metal-Technika rozpoczęła realizację dostarczenia jednemu z największych polskich producentów drzwi optymalizerki OWD 1700 zgodnie z postawionymi przez niego wymogami, które rozszerzają zakres zastosowania tej maszyny. Nie będzie to pierwsze urządzenie spod znaku Metal-Techniki, które trafi do zakładu tego producenta, gdyż od 2 lat pracuje tu optymalizarka OWD 1600. Więcej o nowym projekcie opowiedział nam Piotr Falana z działu sprzedaży firmy Metal-Technika.

„Optymalizerka OWD 1700 w swojej podstawowej konfiguracji oferuje bardzo praktyczny bufor załadowczy na podaniu materiału. Jest to bufor bez zabieraków, którego elementem transportującym materiał jest specjalna gąsienica z tworzywa. Daje to możliwość używania maszyny także do suchego, struganego drewna bez obawy o uszkodzenie materiału” – mówi Piotr Falana. Bufor tego typu zapewnia wysoki komfort pracy operatora i zwiększoną wydajność maszyny, która pobiera materiał w systemie ciągłym. Zaletą takiego rozwiązania jest również możliwość zastosowania rozszerzonej automatyzacji przy podawaniu materiału.

Piotr Falana stwierdza: „Zrealizowaliśmy już kilka wdrożeń, w których optymalizerka OWD 1700 jest połączona bezpośrednio ze strugarkami. Takie małe automatyzacje pozwalają na zastąpienie nieraz dwóch pracowników, którzy zajmują się przenoszeniem materiału ze strugarki i podawaniem go do optymalizerki. Teraz realizujemy dwa projekty, w których podanie warstw materiału ze sztapla na bufor optymalizerki będzie wykonywane przez roboty”.

Sprawna komunikacja

Nowością, która zostanie wprowadzona w tej realizacji, będzie komunikacja maszyny z programem planującym produkcję w fabryce i drukowanie danych na wyciętych elementach. OWD 1700 będzie otrzymywać z programu zarządzającego produkcją listę cięcia przyporządkowaną do każdej palety materiału oraz indywidualne, niepowtarzalne dane dla każdego wyciętego elementu. Dane te zostaną zaszyfrowane w kodzie kreskowym i naniesione na wycięty element.

Piotr Falana mówi: „Wspólnie z klientem przeprowadziliśmy próby z drukowaniem kodów kreskowych bezpośrednio na elementach z drewna sosnowego klejonego z długości i na płycie MDF (to jest materiał, który będzie na tej maszynie optymalizowany). O ile dla ludzkiego oka wszystko było czytelne, to czytniki kodów kreskowych nie radziły sobie z bezbłędnym odczytywaniem informacji z kodu kreskowego. Szczególnie słabe wyniki uzyskał nadruk na naturalnej fakturze drewna sosnowego. Ten system znakowania na drewnie klejonym okazał się niewystarczający także ze względu na mikrowczep, który może mieć braki kształtu, co dodatkowo wykluczyło jego zastosowanie. Kolejnym krokiem były próby drukowania na etykietach. Ten pomysł dał 100% pewność czytelności nadruku”.

Jednak utrudnieniem w tym systemie jest konieczność przyklejania etykiet dokładnie na środku długości wyciętych elementów. Musi to być dokonane z dużą dokładnością i bez strat wydajności optymalizerki. Dlatego Metal-Technika opracowała specjalny program wykonujący dodatkowe pozycjonowanie elementu względem stempla etykieciarki, a nie tylko piły. Etykieciarka została umieszczona w środku najczęściej wycinanej długości, dzięki czemu zminimalizowano ilość zatrzymań urządzenia tylko na proces etykietowania i zwykle etykieta jest nalepiana podczas przeprowadzanego cięcia.

„Mamy satysfakcję, że coraz więcej naszych maszyn typowych, a także specjalnych wersji, jest zamawianych przez wiodące polskie firmy produkujące meble, drzwi, okna, program ogrodowy, galanterie drzewne, wiązary dachowe itp.” – podsumowuje projekt Piotr Falana.

(opr. jz)