Jak zbudować silną markę osobistą?

16 września 2021, podczas targów DREMA w Poznaniu, odbyła się 3. edycja Spotkania Kobiet związanych z branżą meblarską. Celem wydarzenia było wsparcie uczestniczek wiedzą pomocną w budowaniu silnych personalnych brandów.

 

W imieniu organizatora spotkania – Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, gości wydarzenia powitała prof. dr hab. Ewa Ratajczak, wiceprezes OIGPM oraz przedstawicielka Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna. W swoim wprowadzającym wystąpieniu, pani profesor podkreśliła istotną rolę kobiet w branży meblarskiej. Zwróciła jednocześnie uwagę na konieczność równouprawnienia w zakresie wynagrodzenia za pracę i możliwości awansu. Zachęciła też uczestniczki do budowania silnych marek osobistych, które pomogą im w osiąganiu zamierzonych celów. Sympatycznym akcentem było też serdeczne powitanie uczestniczek przez Anetę Sobkowiak-Rupocińską, dyrektor Centrum Korporacyjnego w Poznaniu Banku Pekao SA, będącego partnerem strategicznym spotkania.

Warsztaty szkoleniowe pt. „Marka osobista kluczem do sukcesu” poprowadził Jerzy Osika, ekspert ds. edukacji biznesowej i rozwoju osobistego. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestniczki zaczęły budować swoje osobiste marki od głębszego samopoznania. Określały swoje unikalne talenty i obszary eksperckie, analizowały swoje mocne i słabe strony. Zdefiniowały swoją wizję, misję i wartości. Wyznaczyły cele zawodowe i osobiste. Wzmocniły umiejętność zarządzania sobą w czasie i poznały tajniki pozytywnego samoprogramowania. Dowiedziały się, jak dzięki skutecznej komunikacji dotrą z przekazem swojej marki do tych, na których im najbardziej zależy. Zdobyły wiedzę, jak tworzyć najwyższej jakości, unikalną i spójną, osobistą markę premium oraz jak ją pielęgnować i rozwijać. Zyskały inspiracje i motywacje do rozwoju osobistych umiejętności, które pomogą im w pracy, biznesie i życiu prywatnym. Cenną wartością spotkania było nawiązywanie relacji i budowanie społeczności kobiet, które łączą wspólne cele i wartości.

Spotkanie podsumowała Maria Wegner, Meritum Doradztwo Biznesowe, która podzieliła się z uczestniczkami swoim praktycznym doświadczeniem biznesowym potwierdzającym potrzebę budowania silnych osobistych marek.

Współorganizatorami spotkania byli: Grupa MTP, Targi DREMA, Promedia Jerzy Osika.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług