Ekonomiczne i bezpieczne mocowanie próżniowe używane w produkcji mebli do siedzenia

Wysokiej jakości meble do siedzenia są głównym produktem firmy Kvist Industries A/S. Elementy mebli duńskiej firmy są wykonane z litego lub profilowanego drewna. Automatyczną produkcję części wykonuje się na sześciu różnych obrabiarkach CNC. Poszczególne elementy są mocowane z wykorzystaniem próżni wytwarzanej przez kłowe pompy próżniowe Mink firmy Busch. Zapewnia to niezawodność, oszczędność energii, niewielkie wymagania konserwacyjne i niski poziom hałasu.

 

Rodzinnym biznesem, który został założony 50 lat temu, obecnie zarządza trzecie pokolenie rodziny Kvist. Początkowo firma zajmowała się głównie produkcją elementów z profilowanego drewna dla różnych producentów mebli. Obecnie koncentruje swoje działania na produkcji własnych mebli do siedzenia i stołów, które są sprzedawane odbiorcom końcowym na całym świecie za pośrednictwem innych producentów z branży meblarskiej.

 

Głównymi rynkami firmy Kvist są Niemcy i Skandynawia, ale ciągle rośnie znaczenie rynku chińskiego, a klienci z tego regionu wykazują coraz większe zainteresowanie produktami firmy Kvist.

Po 50 latach projekty krzeseł i foteli z początkowych lat działalności stały się klasykami i przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Jednak firma w swojej ofercie posiada także nowe modele mebli do siedzenia. Siedziba główna Kvist Industries A/S z dwoma zakładami produkcyjnymi jest zlokalizowana w duńskim mieście Arre. W jednym zakładzie produkuje się meble do siedzenia, a w drugim stoły.

Firma Kvist kieruje także dodatkowym zakładem na Łotwie, gdzie 650 pracowników zajmuje się produkcją pojedynczych części. Końcowy montaż i kontrolę jakości mebli przeprowadza się głównie w siedzibie firmy w Arre.

 

W każdym z dwóch duńskich zakładów do wytwarzania próżni wymaganej w procesach mocowania zastosowano scentralizowany system z trzema kłowymi pompami próżniowymi Mink. Oba zespoły centralnego systemu próżniowego działają od lipca 2015 roku, kiedy to zastąpiły wcześniej używane suchobieżne rotacyjne pompy łopatkowe oraz pompy z pierścieniem cieczowym. Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe wymagały wielu czynności konserwacyjnych ze względu na zużywanie się łopatek. Dodatkowo system ten odprowadzał ciepło odpadkowe bezpośrednio do strefy produkcyjnej, a wysoki poziom hałasu był szczególnie uciążliwy dla pracowników. Poziom wody w pompach z pierścieniem cieczowym musiał być nieustannie monitorowany, a woda uzupełniana lub wymieniana w razie jej zanieczyszczenia pyłem drzewnym.

 

Dyrektor ds. technicznych, Rene Kvist, nie był usatysfakcjonowany żadnym z tych rozwiązań, gdyż nie zapewniały one stałej wydajności. Czasem było to przyczyną problemów z mocowaniem, ponieważ wymagany poziom próżni nie był osiągany lub był osiągany zbyt wolno. Rene Kvist znalazł optymalne źródło próżni — dwa zespoły centralnego systemu próżniowego firmy Busch. „Wcześniej mieliśmy w sumie sześć pomp próżniowych zainstalowanych w trzech centrach obróbczych CNC z dwoma stołami wykorzystywanymi do produkcji mebli. Związane z tym wytwarzanie zbędnego ciepła i nadmierny hałas miały negatywny wpływ na stanowiska pracy. Obecnie dysponujemy trzema zamontowanymi na zewnątrz budynku kłowymi pompami próżniowymi Mink, których praca jest zauważalna jedynie podczas dostarczania próżni wymaganej w procesach mocowania” — z zadowoleniem stwierdził Rene Kvist.

 

Ponadto poziom

Ponadto poziom niezawodności został znacznie zwiększony. Wymagana próżnia jest natychmiast osiągana w dowolnym momencie, ponieważ rurociąg łączący pompy próżniowe z obrabiarkami CNC służy jako bufor, w którym utrzymana jest próżnia o stałym poziomie 200 milibarów. Układ sterowania zależny od zapotrzebowania także gwarantuje wysoki poziom niezawodności. Aby utrzymać poziom próżni w systemie rurociągów, uruchamiane są tylko te pompy, które są w danej sytuacji niezbędne. W praktyce służą do tego maksymalnie dwie z trzech zamontowanych pomp próżniowych Mink. Jeśli jedna z nich przestanie działać, nie będzie to miało wpływu na proces produkcji.

 

Układ sterowania

Dodatkową istotną zaletą centralnego systemu próżniowego jest układ sterowania kłowej pompy próżniowej Mink, zależny od zapotrzebowania oraz napęd z regulacją częstotliwości. Można dzięki nim znacznie ograniczyć zużycie energii. Po pierwsze kłowe pompy próżniowe wymagają mniej energii niż konkurencyjne modele o podobnej wielkości. Jest to możliwe dzięki bezstykowej kłowej technologii próżniowej bez zużywających się części. Ponadto prędkość pompowania i wydajność pozostają na stałym poziomie podczas całego okresu eksploatacji. Natomiast w przypadku suchobieżnych rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych te dwie wielkości maleją ze względu na zużywanie się łopatek. Z tego powodu jedna mniejsza kłowa pompa Mink może często zastąpić większą suchobieżną rotacyjną łopatkową pompę próżniową. W praktyce oznacza to mniejszą moc silnika do zastosowań wymagających porównywalnych prędkości pompowania.

 

Centralizacja

Centralizacja dostarczania próżni z reguły wymaga mniejszej liczby pomp niż instalacja rozproszona, bezpośrednio w centrach obróbczych CNC. Z tego powodu sześć rotacyjnych łopatkowych pomp zainstalowanych wcześniej, zastąpiono trzema nowymi pompami próżniowymi Mink. Sześć wspomnianych pomp było w użyciu przez cały czas pracy zakładu. W praktyce okazało się, że w zespole scentralizowanego systemu próżniowego tylko jedna pompa próżniowa Mink działa z częstotliwością 50 Hz w czasie godzin pracy, a druga jest czasami włączana automatycznie, ale tylko na krótko i zazwyczaj z mniejszą częstotliwością. Zużycie energii w firmie Kvist spadło o 61%, czyli 22 600 kilowatogodzin rocznie, na samej produkcji mebli do siedzenia. Drugi scentralizowany system próżniowy wykorzystywany do produkcji stołów umożliwia osiągnięcie podobnych wyników.

Rene Kvist jest zadowolony z centralizacji dostarczania próżni. W związku z tym postanowił wykorzystać tę technologię także w nowym zakładzie na Łotwie i zainstalować tam dwa takie same scentralizowane systemy z kłowymi pompami próżniowymi Mink.

 

Według Rene Kvista „wymagania w zakresie konserwacji kłowych pomp próżniowych Mink (ograniczają się praktycznie do niczego) są minimalne”. Podpisana z firmą Busch umowa dotycząca prac konserwacyjnych obejmuje coroczne przeglądy wszystkich kłowych pomp próżniowych Mink oraz wymianę oleju przekładniowego. Dzięki kłowej technologii próżniowej nie ma potrzeby wymiany części, które się zużywają, takich jak łopatki w rotacyjnych łopatkowych pompach lub płyny eksploatacyjne w pompach z pierścieniem cieczowym.

 

Firma Kvist, producent mebli do siedzenia i stołów dzięki rozwiązaniom firmy Busch, znacznie usprawniła proces produkcyjny poprzez zakup systemu próżniowego.

Scentralizowany system z trzema kłowymi pompami próżniowymi Mink, zapewnia niezbędną próżnię w procesach mocowania, a także oszczędność energii, niewielkie wymagania konserwacyjne oraz niski poziom hałasu.

Więcej o systemach szytych na miarę znajdziesz tutaj:www.buschvacuum.com

 

Prawa do zdjęć: Busch Dienste GmbH / Uli Merkle

Autor:

Uli Merkle, Busch Dienste GmbH

Kierownik działu usług marketingowych

Maulburg, Niemcy

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług