Biomasa – przysłościowy nośnik energii

Instalacje zasilane biomasą pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła tam, gdzie są one potrzebne. Jest to rozwiązanie zarówno przyjazne dla środowiska, jak i ekonomiczne.

W firmie EGGER biomasa powstaje w wyniku gromadzenia się pyłu w sitach i podczas szlifowania powierzchni drewna i płyt w trakcie produkcji W zainstalowanych u nas kotłach materiał ten jest spalany, wytwarzając ciepło, potrzebne do suszarek wiórów. Aby zapewnić wykorzystanie energetyczne pozostałych składników stałych biomasy korzystamy obecnie z kotłów parowych, opalanych biomasą.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych wybudowana została pierwsza instalacja kotła parowego w zakładzie EGGER w Brilonie. Wytworzona para służy do generacji ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła procesowego do suszenia wiórów. Ponad 90% wymaganej energii w zakładzie EGGER w Unterradlbergu jest wytwarzanych na miejscu z biomasy. Wykorzystanie biomasy w różnych instalacjach kotłowych, dopasowanych do odpowiednich wymagań, stało się dzisiaj nieodzownym elementem wszystkich zakładów EGGER.

Dzięki wykorzystaniu na miejscu ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych firma Egger może sama zużyć własne odpady drewniane, redukując emisję CO2 do możliwego minimum. Dodatkowe ciepło w postaci gorącej wody lub pary technologicznej jest wykorzystywane w okolicznych gminach i zakładach produkcyjnych do ich procesów produkcyjnych.

Źródło: EGGER
Fot. EGGER
 

.