Wiesław Krzewina

mini_wieslaw-krzewina

Zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej. Ukończył Technikum Leśne w Miliczu, jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody parków narodowych (SGGW Warszawa), integracji i prawa UE (UW), zarządzania (SGH) oraz prawa ochrony przyrody (PAN Kraków).

Karierę zawodową rozpoczął w nadleśnictwie Międzylesie. Pracował kolejno na stanowisku nadleśniczego w Babiogórskim Parku Narodowym, a potem jako zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Międzylesie. Od 2003 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Świeradów.

Wiesław Krzewina ma 46 lat. Jest żonaty, ma dwie córki. Jego hobby i zainteresowania to podróże (szczególnie do krajów Dalekiego Wschodu), historia, żagle, inicjatywy lokalne, psychologia oraz blues i rock z lat 70. i 80.

Fot. Lasy Państwowe.