Red Dot Award – zgłoszenia do 19 lutego 2021 roku

Do 19 lutego 2021 roku projektanci i firmy z całego świata mogą zgłaszać swoje najlepsze produkty do nagrody Red Dot Award: Product Design 2021. Wyroby klasyfikowane są w około 50 kategoriach, bardzo zróżnicowanych. Tylko produkty o doskonałej jakości wzorniczej mają szansę na zdobycie tej powszechnie cenionej nagrody i będą mogły nosić wyróżniające się, rozpoznawane na całym świecie logo Red Dot. W tej edycji jury w szczególności będzie skupiało się na produktach inteligentnych i innowacyjnych, wyroby posiadające te cechy będą miały większą szansę na zdobycie wyróżnienia.

 

Nowa kategoria – opakowania

Konkurs posiada kategorie umożliwiające zgłoszenie wszelkiego rodzaju produktów, znajdziemy tu między innymi takie zróżnicowane grupy, jak: zegarki, technologii medyczne, pojazdy czy sprzęty AGD. W tej edycji wprowadzono jeszcze jedną grupę – opakowania, która obejmuje także właściwe dla tego segmentu maszyny i materiały. W tej grupie produktowej jurorzy położą szczególny nacisk na funkcjonalność zgłoszonych rozwiązań.

Inteligentne i innowacyjne produkty mogą zdobyć podwójne wyróżnienie

Tegoroczny konkurs po raz kolejny skupi się na produktach inteligentnych i innowacyjnych. Przedmioty z tego typu cechami mają zwiększoną szansę na wygranie nagrody, gdyż można je zarejestrować, poza tradycyjnymi kategoriami, także w metakategoriach „Produkty inteligentne” lub „Produkty innowacyjne”. Podczas procesu oceny jurorzy najpierw przyjrzą się zgłoszeniom jako całości, a później ponownie ocenią produkty pod kątem bardziej specyficznych kryteriów. W przypadku produktów inteligentnych nacisk zostanie położony na zaprojektowaną interakcję z użytkownikiem, łączność oraz system jako całość. W przypadku projektów innowacyjnych eksperci zwrócą szczególną uwagę na stopień innowacyjności, który może mieć odzwierciedlenie w całym produkcie lub tylko w szczegółach jego wykonania.

Zdobycie nagrody Red Dot posiada silne oddziaływanie marketingowe. Znak Red Dot jest synonimem dobrego wzornictwa na rynku międzynarodowym i przewodnikiem dla konsumentów. Z kolei produkty, które odnoszą sukcesy w metakategorii „Produkty inteligentne” lub „Produkty innowacyjne”, mogą dodatkowo wykorzystywać tę etykietę jakości, aby zwrócić uwagę na inteligentne lub innowacyjne cechy obiektu.

Nagrodzone produkty zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności na wystawach na całym świecie, w Internecie oraz w roczniku Red Dot Design Yearbook 2021/2022.

(jz)