QSCAN – skanowanie olszyny

Firma WOODINSPECTOR dostarczyła do firmy DREWDOM skaner tarcicy QSCAN. Specyfika wdrożenia urządzenia sprowadzała się do skanowania olszyny. Warto zaznaczyć, że DREWDOM to pierwszy nabywca tego skanera, u którego produkcja opiera się o inny gatunek drewna niż sosna. Skaner QSCAN został zintegrowany z optymalizerką firmy CURSAL.

 

Raport z prac badawczo-rozwojowych

Na podstawie rozmów z klientem w firmie WOODINSPECTOR sformułowano 3 założenia, które powinna spełniać maszyna.

1. Precyzyjne wykrywanie sęków zdrowych, obszarów niedostruganych, pęknięć.

Odpowiedzią na tak sformułowane potrzeby klienta było dopracowanie istniejących już algorytmów odpowiedzialnych za wykrywanie wymienionych przez klienta elementów na drewnie. W tym przypadku wszelkie pomyłki związane z działaniem algorytmów były eliminowane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na podstawie przejrzenia prób materiału olchowego wycięto obszary zakwalifikowane przez algorytmy jako podejrzane w kierunku wykrycia sęków zdrowych, pęknięć i obszarów niedostruganych. Następnie przygotowano również bazę danych z faktycznymi wymienionymi wadami. Przygotowany model zaimplementowano na maszynie klienta celem weryfikacji.

2. Precyzyjne wykrywanie wad kolorystycznych – twardzieli.

Twardziel to kolejna wada kolorystyczna, która w początkowej fazie została wykryta przez maszynę przy pomocy modułów klasyfikacji kolorów HSV. Następnie w celu doprecyzowania posłużono się identyczną metodą – sztucznymi sieciami neuronowymi. W tym przypadku prace odbywały się identycznie jak opisano w punkcie pierwszym.

3. Częste bazowanie skanera QSCAN zgodnie z materiałem wychodzącym ze strugarki.

Rozwiązanie opracowane dla odbiorcy w pierwszej kolejności wymagało zmian mechanicznych – w tym przypadku przy silniku zamocowano śruby trapezowe, ponieważ mają one większe tarcie. Duża zmiana nastąpiła w części programistycznej – stworzono nowy program oparty na platformie programistycznej Arduino. Jego działalność oparto na każdorazowym zjeździe maszyny na krańcówki tylko i wyłącznie przy uruchomieniu. Po wykonaniu tej czynności w aplikacji QSCAN można w dowolnie wybranym momencie dokonać zmiany wymiaru deski, a maszyna w szybkim czasie dostosuje swój wymiar do produkowanego profilu.

Współpraca z DREWDOM

Jak wspomniano, przedsiębiorstwo DREWDOM to pierwszy klient WOODINSPECTOR, którego specyfika sprowadza się do produkcji wyrobów z drewna olchowego. Wdrożeniu bardzo pomogło podejście nabywcy, który w jak najdokładniejszy sposób starał się opowiedzieć o swoich potrzebach i wymaganiach produkcyjnych. Zaangażowanie klienta sprawiło, że wszyscy pracownicy mogli dokładnie zapoznać się z właściwościami drewna olchowego. Informacje te były bardzo istotne dla WOODINSPECTOR, gdyż pozwoliły na udane dostosowanie pracy skanera do wymagań tego materiału. Dzięki wdrożeniu w DREWDOM skaner QSCAN rozszerzył swoje pole działania o kolejny gatunek drewna.

https://www.woodinspector.eu/services/q-scan/