Nowy dyrektor RDLP w Gdańsku

4 kwietnia 2014 r. Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, odwołał ze stanowiska dyrektora RDLP w Gdańsku Zbigniewa Kaczmarczyka. Powołał na nie Jana Szramkę, dotychczasowego zastępcę dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej.

mini_jan-szramka

 

Jan Szramka ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu. W Lasach Państwowych pracował jako podleśniczy, nadleśniczy, inspektor i dyrektor RDLP w Gdańsku. Ostatnio był zastępcą dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej.

Źródło: Lasy Państwowe
Fot. Lasy Państwowe.