Kronospan z tytułem Solidny Pracodawca

Firma nie istnieje bez pracowników. Im lepszych ludzi zatrudnia, tym większą potęgą się staje. Kierując się tą filozofią, Kronospan od lat inwestuje w edukację i rozwój swoich kadr. Potwierdzeniem sukcesów firmy na tym polu jest przyznany niedawno tytuł „Solidny Pracodawca”.

Firma od wielu lat jest stabilnym pracodawcą, który wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prowadzi produkcję w ramach zrównoważonego rozwoju – minimalizując oddziaływanie na środowisko, instaluje nowoczesne proekologiczne technologie, inwestuje w rozwój pracowników oraz lokalnej społeczności.

Inwestycja w przyszłość

Kronospan kładzie nacisk na edukację już od najmłodszych lat. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, przy wsparciu środków pozyskanych z Funduszy Europejskich, firma uruchomiła w Szczecinku Przyzakładowe Integracyjne Przedszkole Miś. Placówka ma nowatorski program nauki z elementami edukacji matematycznej, ekologii i języków obcych.

Firma prowadzi klasy patronackie w Szczecinku i Strzelcach Opolskich. Ich uczniowie odbywają staże w zakładzie, a tym którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce przyznawane są stypendia. Dzięki inicjatywie Kronospan w Szczecinku powstał zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej. Obecnie na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym kształcą się przyszli inżynierowie automatycy, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem drzewnym, wytwarzającym ok. 2,5% PKB i bezpośrednio zatrudniającym ponad 350 tys. pracowników. Studenci mają możliwość odbycia płatnych praktyk wakacyjnych. Najlepsi absolwenci otrzymują oferty pracy w zakładach Kronospan.

Firma prowadzi unikatowy Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży oraz różnego rodzaju programy edukacji ekologicznej m.in. Eko Krono, Akademia Recyklingu.

Nagrody za działanie

Za prowadzenie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu Kronospan został doceniony wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli przyznała firmie tytuł Ambasador Meblarstwa w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w dobie pandemii SARS-COV-2 za działania skierowane na walkę z epidemią. W tym roku Kronospan otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Przedsiębiorczości oraz Fabryki Roku 2019. Kapituła XII edycji ogólnopolskiego konkursu Top Builder przyznała firmie nagrodę za innowacyjny system ochrony powietrza UTWS z elektrofiltrem w kategorii: Innowacja roku. Kronospan otrzymał także od ś. p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego szczególny certyfikat – Firma Przyjazna Środowisku.

„Naszym celem jest ciągły rozwoju i dążenie do doskonalenia procesów produkcyjnych wdrażając przy tym najlepsze dostępne innowacyjne rozwiązania. Osiągniemy to tylko i wyłącznie z pomocą wykształconej kadry, dlatego inwestujemy w ciągły rozwój pracowników. Z tego samego powodu inwestujemy w edukację dzieci i młodzieży, którzy stanowią naszą przyszłość. Dzięki naszej działalności edukacyjnej branża drzewna i meblarska zyskuje wysoko wykwalifikowanych pracowników.