Konferencja o użytkowaniu zasobów leśnych

Konferencja naukowo-techniczna „Użytkowanie zasobów leśnych w Polsce”, zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, odbyła się w dniach 25-27 września 2014 r. w Polańczyku.

W konferencji udział wzięło prawie 200 osób – leśników i drzewiarzy, zarówno praktyków, jak i naukowców. Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji dotyczących gospodarczych i ekonomicznych aspektów korzystania ze środowiska leśnego, realizacji Polityki leśnej państwa oraz strategii Lasów Państwowych, a także problemów rynku drzewnego w Polsce i perspektyw jego rozwoju, kierunków rozwoju przemysłu drzewnego w Europie, wizji lasów i leśnictwa poza 2050.

Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych przy wsparciu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Uczestnicy otrzymali materiały informujące o historii LP, prowadzonej przez PGL LP działalności gospodarczej, edukacyjnej i ochronnej.

Źródło: Lasy Państwowe
Fot. Lasy Państwowe .