Jakie wyzwania stoją przed polską branżą meblarską?

„Dekada wyzwań dla polskiej branży meblarskiej” – to temat przewodni VI Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie meble – konkurencyjna Polska”. Miał on miejsce 15 września 2021 r. podczas targów DREMA w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, a współorganizatorami Międzynarodowe Targi Poznańskie i Promedia Jerzy Osika. Kongres odbył się dzięki wsparciu Partnerów Strategicznych, firm: AGGE, Egger, Bank Pekao S.A. W trakcie wydarzenia specjaliści przeanalizowali m.in. trendy na rynku meblarskim oraz zaprezentowali wyzwania i możliwości, jakie stoją przed polskimi producentami. Przyznano również statuetki Ambasadorów Meblarstwa za społeczną odpowiedzialność w biznesie.

 

W czasach zmian, wynikających z pandemii, Kongres doskonale wpisał się w potrzeby przedstawicieli branży meblarskiej. Dla nich szczególnie teraz istotna jest możliwość pozyskiwania ważnych informacji i wymiany poglądów. Pozwoli to wspólnie łatwiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Do tego właśnie, witając uczestników, zachęcał Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i grupy Szynaka Meble. Tomasz Kobierski, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, które w tym roku obchodzą swój setny jubileusz, podkreślił natomiast w swym powitalnym wystąpieniu znaczenie branży meblarskiej dla polskiej gospodarki. Uwypuklił też rolę targów, jako ważnego miejsca spotkań. Chęć poszerzania wiedzy to najlepsza prognoza dla branży, zaznaczył z kolei prowadzący spotkanie Jerzy Osika, prezes Promedia,. Jednocześnie podziękował za licznie przybycie uczestnikom Kongresu.

Najlepszą receptą na czekające nas wyzwania są nowe rozwiązania.  W otwierającym Kongres wykładzie, Piotr Dardziński, Prezes Centrum Łukasiewicz, Łukasiewicz Sieć Badawcza, zapraszał przedsiębiorców otwartych na innowacje do korzystania z wiedzy naukowców i inżynierów na potrzeby przemysłu meblarskiego. Poparty praktycznymi przykładami wykład potwierdził, że intensyfikacja współpracy między nauką i biznesem jest koniecznym warunkiem, by odnosić sukcesy w coraz szybciej zmieniającej się, mniej przewidywalnej i bardziej wymagającej rzeczywistości.

Wpływ pandemii

Jak, w obliczu pandemii SARS-COV-2, zmieniły się zachowania klientów i sprzedaż mebli? Z odpowiedzią na to pytanie zmierzyli się zaproszeni do panelu dyskusyjnego eksperci: Maciej Krzyczkowski, Menedżer ds. Współpracy z Sektorem Publicznym IKEA Retail Polska, Jakob Nyiro, Associate Director Category Management WAYFAIR i Tomasz Wiktorski, właściciel B+R STUDIO. Zwrócili oni uwagę, że wpływ częstszego przebywania w przestrzeni mieszkalnej przełożył się na wzrost zainteresowania konsumentów zakupem mebli. Przeniesienie pracy do domu podniosło zapotrzebowanie gospodarstw domowych na meble biurowe. Z kolei ograniczenie spożywania posiłków w restauracjach sprawiło, że kuchnia stała się centrum domowego życia. Wpłynęło to pozytywnie na sprzedaż mebli i akcesoriów kuchennych. Większa niż dotąd potrzeba spędzania czasu na świeżym powietrzu, zaowocowała z kolei rosnącym popytem na meble ogrodowe.

W handlu wzrósł udział zakupów online, jak też wzrosło znaczenie sprzedaży wielokanałowej i oczekiwania klientów związane z podnoszeniem jakości obsługi. Zdaniem ekspertów, pandemia potwierdziła konieczność budowania silnych marek w oparciu o wartości, zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność w biznesie. Zgodnie stwierdzono, że planując przyszłość, należy baczniej obserwować także zmiany demograficzne i potrzeby różnych grup docelowych, począwszy od milenialsów i generacji Z po seniorów.

Polskie meblarstwo 4.0

Jak przebiega ewolucja krajowego sektora w stronę nowych motorów wzrostu przedstawił Kamil Zduniuk. Jest on ekonomistą w Departamencie Analiz Sektorowych Banku Pekao S.A. Omówił on dane zaprezentowane w raporcie branżowym „Polskie meblarstwo 4.0”. Wynika z niego, że polski sektor meblarski, dzięki swej determinacji i elastyczności, dobrze sobie radzi w czasach pandemii. Wciąż jest jedną z najlepszych wizytówek polskiej gospodarki. Pozostaje drugim na świecie (po Chinach) i pierwszym w Europie (przed Niemcami) eksporterem mebli. Z drugiej strony, dominacja podwykonawczego modelu biznesowego powoduje, że wartość jednostkowa eksportu polskich mebli należy do najniższych w Europie. Może to skutkować dalszym obniżaniem marży.

Raport potwierdza, że powinniśmy mocniej niż dotąd, zdobywać nowe rynki zbytu. Musimy także inwestować w jakość operacyjną, dostosowując się do rewolucji technologicznej. Należy też poszukiwać wartości dodanej, wynikającej m.in. z własnej marki, designu i inwestowania w jakość doświadczenia klienta („customer experience”). Świetnie przygotowany raport, z mnóstwem interesujących danych statystycznych i wniosków, cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników Kongresu. Otrzymali go oni na miejscu w wersji drukowanej, bezpłatnie.

Szanse i zagrożenia

Raport okazał się doskonałym wstępem do debaty poświęconej szansom i zagrożeniom dla utrzymania konkurencyjności polskiej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie. Do udziału w dyskusji zaproszono branżowe autorytety: Jana Szynakę – Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i grupy Szynaka Meble, Tomasza Salewicza – Członka Zarządu HM Helvetia Meble oraz Michała Kuryłło – Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Paged Meble. Wymieniono największe zagrożenia dla międzynarodowej konkurencyjności polskiej branży meblarskiej. Eksperci w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na wzrost kosztów zaopatrzenia w potrzebne do produkcji materiały i komponenty. Problemem są także rosnące ceny energii i koszty pracy. Zdaniem rozmówców, tam, gdzie są zagrożenia, można znaleźć też szanse. Zaliczyli do nich m.in. lepsze wykorzystanie: posiadanych zasobów, okazji rynkowych (jak ograniczanie przez USA importu z Chin), potencjału e-commerce w eksporcie i kreowania polskich marek na rynkach zagranicznych.

Finansowanie

Możliwości finansowania ekspansji zagranicznej branży meblarskiej przedstawił w swoim wykładzie Andrzej Latoszek. Jest to  ekspert z Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu Banku Pekao S.A.

Rozwój osobisty

Następny interaktywny wykład pt. „Twoja firma będzie tak dobra, jak Ty sam” poprowadził Jerzy Osika – ekspert edukacji biznesowej i rozwoju osobistego. Jego uczestnicy dowiedzieli się, jak dbając o wzrost swoich kompetencji osobistych, przyspieszą rozwój swoich firm. Lepsze zarządzanie samym sobą pozwala sprawniej zarządzać ludźmi i procesami w biznesie.

Po podsumowaniu kongresu, Jan Szynaka – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Prezes grupy Szynaka Meble oraz Joanna Kucharska – Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich, wręczyli statuetki Ambasadorów Meblarstwa za społeczną odpowiedzialność w biznesie. W imieniu swoich firm, nagrody odebrali: Artur Okliński, Dyrektor Generalny GTV Poland, Barbara Żerdzicka, Dyrektor Departamentu Zakupów Handlowych Black Red White, Eryk Szczygioł, Prezes DES Meble, Robert Chmielewski, Właściciel & CEO Complet Chmielewscy oraz Jarosław Masina, Kierownik Działu Marketingu – Rzecznik Prasowy SWISS KRONO.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli dziękuje wszystkim uczestnikom, współorganizatorom i partnerom oraz wykładowcom i ekspertom biorącym udział w panelach dyskusyjnych za osobisty wkład i zaangażowanie we współtworzenie wydarzenia, dostarczającego branży meblarskiej tak potrzebnej dziś wiedzy, inspiracji i motywacji.

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. Reprezentuje ona i broni interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Kształtuje także zasady dobrego obyczaju w obrocie gospodarczym i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej. OIGPM aktywne promuje polskie mebli w kraju i na świecie. Wspiera również dążenia do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług