Folie w płynie do zabezpieczania lakierni

Lakiery ściągalne zwane również foliami w płynie sprawdzają się doskonale z jednej strony w utrzymaniu ruchu, sprawnym czyszczeniu kabin lakierniczych i skróceniu przestojów na lakierni, a z drugiej przyczyniają się do eliminowania braków i zwiększenia wydajności lakierni. Najbardziej efektywne są elastyczne powłoki białego koloru, rozświetlające kabinę i przy zdejmowaniu pozwalające zdzierać się całymi płatami razem z efektem oversprayem.

W procesie lakierowania zawsze dochodzi do strat technologicznych farby. Pewna jej część, np. w postaci przetrysku odkłada się na elementach kabiny lub zasycha w powietrzu jako cząstki pyłu. W zależności od intensywności lakierowania, stosowanych farb i stawianych wymagań, dochodzi do utrudnienia procesu aplikacji oraz trudności z usuwaniem zanieczyszczeń. Kabina staje się brudna i ciemna, ściana wodna kaskaduje, co w efekcie wpływa na jakość i wydajność pracy lakiernika. Okresowe czyszczenie lakierni związane jest w tym przypadku z dużym nakładem pracy i przestojem.

Typowe zastosowania ochrony kabin w przemyśle meblarskim:
– Natrysk wodoodpornej białej powłoki ściągalnej na ściany wodne. Woda spływa po niej, nie dochodzi do zabrudzenia blach i kaskadowania.
– Aplikacja białej wodorozcieńczalnej powłoki ściągalnej na ściany kabin suchych.
– Nakładanie szarej elektroprzewodzącej powłoki ściągalnej na posadzki.

Aplikacja
Lakiery nanosić można:
– natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym
– ręcznie, za pomocą wałka malarskiego.
Sposób aplikacji zależy od wielkości powierzchni do pokrycia i dostępu do sprzętu.

Ochrona kabiny zalecana jest już przed podjęciem pierwszych prac lakierniczych. Przy kolejnych czyszczeniach powłoki wcześniej nałożone, można pokrywać kolejnymi cieńszymi warstwami lakieru ochronnego. Materiał zdejmuje się wtedy po kilkukrotnej aplikacji, co pozwala na znaczne oszczędności materiału i robocizny. W przypadku kabin wcześniej użytkowanych, przed podjęciem pierwszego zabezpieczenia należy uzyskać gładką powierzchnię i pomocne są tu pasty wytrawiające do usuwania starych powłok, integralnie należące do palety produktów.

Co jakiś czas zaleca się sprawdzanie ściągalności i elastyczności powłok. Tak długo, jak błona jest miękka i rozciągliwa nadaje się do użytku. Nakładanie warstw odświeżających przedłuża elastyczność i ściągalność powłoki.

Lakiery ściągalne znajdują również zastosowanie do zabezpieczania brudzących powierzchni jak np. prasy do klejenia, urządzenia spieniające, obszary przylegające do kabin, mieszalników itp. Kolejnym obszarem użycie jest tymczasowa ochrona wyrobów na czas składowania i transportu.

Właściwości środków:
– sucha elastyczna powłoka, ściągalna bez konieczności zmywania wodą,
– spełnienie wymagań przeciwpożarowych, dzięki odprowadzaniu ładunków elektrycznych i właściwościom samogaśnięcia,
– możliwość nakładania wielu cieńszych warstw jedna na drugą,
– produkty przyjazne dla pracowników i środowiska, nie powodujące emisji związków lotnych,
– długotrwała, wielomiesięczna elastyczność i ściągalność powłok.

(jd)

.