Ekorozwój według NESTRO

Firma NESTRO powstała 43 lat temu w Bad König/Odenwald w Niemczech. W Polsce, w Starym Oleśnie, istnieje od 2005 roku. Przedsiębiorstwo zajmuje się konstruowaniem, projektowaniem i montażem ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska (systemów odpylania) dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz dla branży sortowania odpadów. W obszarze tej działalności jest też technika lakiernicza, czyli nowoczesne lakiernie dla branży stolarskiej i meblowej oraz kotły na trociny i biomasę wraz z systemami magazynowania tych materiałów w silosach.

 

W 2005 r. firma NESTRO w Polsce liczyła 4 osoby. Poprzez dynamiczny rozwój zwiększyła zatrudnienie, które teraz wynosi około 127 osób. Obecnie przedsiębiorstwo kończy budowę kolejnej hali produkcyjno-magazynowej z działem B&R – całość o powierzchni 1900 m2. Funkcjonować tam będą maszyny CNC oraz regał automatyczny do składowania arkuszy blach.

Ekoinnowacyjne systemy odpylania pyłów biomasy

Pozytywnym aspektem działań ekologicznych w przedsiębiorstwach branży stolarskiej i meblowej jest wdrażanie zrównoważonego ekorozwoju. Dokonuje się to na przykład poprzez zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska oferowanych przez NESTRO. Wpływają one pozytywnie nie tylko na środowisko, ale i poprawiają wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw poprzez oszczędności energii i uproszczenie procesów produkcyjnych. W tak rozumiany przez NESTRO ekorozwój doskonale wpisuje się również współpraca z wydziałami technologii drewna w Poznaniu i Warszawie.

Wspieranie ekoinnowacyjnego podejścia do odpylania pyłów biomasy jest dla NESTRO priorytetowym działaniem już od wielu lat. Inżynierowie tego producenta uważają, że warto uzmysłowić i pokazać przedsiębiorcom zasadność funkcjonalności tego typu systemów oraz to, jaką pełnią rolę. Firma podkreśla najważniejsze cechy ekoinowacyjnych rozwiązań w systemach odpylania, do których zalicza się: zmniejszenie wykorzystania energii o min. 20%, zwiększenie sprawności wentylatorów >84%, redukcja hałasu < 72 dB, zapobieganie dalszemu obciążaniu środowiska, poprawa jakości powietrza w otoczeniu poprzez ograniczenie pyłu resztkowego poniżej 0,1 mg/m3.

Ekorozwój – droga do poprawienia procesów produkcyjnych

Przedsiębiorstwo stawia na ekorozwój, który oznacza że poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu środowiska, jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój, również ekonomiczny.

Radosław Gliński, dyrektor zarządzający NESTRO mówi: „Stosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska produkowanych przez NESTRO wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, ale również na poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstw produkujących biomasę. Ekoinnowacyjne systemy odpylania to konieczność w każdym zakładzie produkującym i przetwarzającym biomasę. Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo dla człowieka i techniki poprzez oddzielanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i trocin. Po drugie, aby uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy, a tym samym polepszyć procesy produkcyjne. Dobrze dobrane systemy to także oszczędność ciepła uzyskiwana poprzez zastosowane worków filtracyjnych o odpowiednich certyfikatach. Umożliwiają one powrót powietrza do hal produkcyjnych i zaoszczędzenie energii cieplnej. Dzieje się tak, ponieważ zużyte powietrze wraca na halę jako powietrze czyste”.

Wentylatory – ważny element ekoinnowacyjnego systemu odpylania

„Każdy wentylator projektowany i produkowany w NESTRO przechodzi przez trzy fundamentalne procesy: proces projektowo-konstrukcyjny, proces wytwarzania oraz proces eksploatacji” – zauważa Tomasz Balcerzak, dyrektor sprzedaży NESTRO na Europę Wschodnią. Dbałość o produkt we wszystkich wymienionych procesach umożliwia bardzo precyzyjny dobór wentylatorów do potrzeb użytkownika. Uwzględniane są cechy wytrzymałościowe, materiałowe, technologiczne, montażowe, eksploatacyjne, ekonomiczne i estetyczne tych urządzeń.

Edukacja etapem ekorozwoju

Firma kładzie również nacisk na edukację i stara się docierać do młodych osób. Stąd decyzja o montażu Odpylacza NE 250 na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, jak również udział w Fabryce Mebli na Żywo podczas targów DREMA. Na targach w Poznaniu studenci z WTD w Poznaniu mogli zobaczyć urządzenia, uczestniczyć w ich pracy i w uruchomieniu całej produkcji.

Firma za swoje ekoinnowacyjne działania została ogłoszona jednym z 4 najlepszych LIDERÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w Polsce w konkursie FORBES i PwC.

Nowa filozofia rozwoju

Sektor przemysłu drzewnego w Polsce ma duże znaczenie strategiczne dla gospodarki. Tym bardziej istotne jest wprowadzanie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Ekorozwój dla branży drzewnej i meblowej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego. Przeciwstawia się ona wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawą ekorozwoju, jak było powiedziane, jest założenie, że poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu środowiska, jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny.

Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tej branży zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości. Wiele firm meblowych i stolarskich postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój jeszcze ważniejszym aspektem swojej działalności. Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko, jest dla wszystkich tych zakładów wymagającym i niełatwym zadaniem. Tutaj z pomocą przychodzi NESTRO, które wspiera swoim doświadczeniem takie ekorozwojowe inwestycje.

Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko?

Sięganie do przyczyn, a nie do skutków

Radosław Gliński mówi: „Dokonując krótkiej analizy wdrażania zrównoważonego ekorozwoju poprzez zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska firmy Nestro, należy zwrócić uwagę na pozytywny aspekt działań ekologicznych, wpływających nie tylko na środowisko, ale i poprawiających wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. W dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami pojawia się problem zmian, jakie muszą dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, ale całego swojego funkcjonowania. Świadomość postępujących zmian technologicznych, innowacyjnych w szerokim rozumieniu, a przede wszystkim wyczerpywania się zasobów naturalnych wymaga wprowadzania koncepcji zrównoważonego ekorozwoju”.

I dodaje: „Chcę zwrócić uwagę na problem zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza, że sektor drzewny związany jest ściśle z wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz ingerowaniem w środowisko. Sektor drzewny podzielony jest na kilka kluczowych branż, a w każdej z nich występuje duże zróżnicowanie pod względem wielkości przedsiębiorstw, co ma istotny wpływ na wprowadzanie polityki zrównoważonego ekorozwoju. Perspektywy branży drzewnej zarówno w zakresie produkcji na kraj, jak i eksportu, są nadal mimo kryzysu obiecujące. Wymagane będzie jednak ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisującą się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych, powiązanych z proekologicznymi zachowaniami podmiotów zaangażowanych, takich jak producenci czy konsumenci i osiąganiem korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego”.

Działania proekologiczne szansą na rozwój

Nowoczesne linie technologiczne pozwalają na lepsze wykorzystanie surowca, zmniejszając przy tym ilość odpadów oraz poszerzając liczbę odmian wyrobów gotowych. Dzięki nowoczesnej technologii obniża się na przykład ilość odpadów klejarskich, co pozytywnie wpływa na koszty przedsiębiorstwa.

Zrównoważony ekorozwój jest to więc prowadzenie działalności w sposób niezagrażający odnawialnym źródłom zasobów i z uwzględnieniem dobra lokalnych społeczności. Sama koncepcja ekologii przemysłowej opiera się na wyszukiwaniu analogii pomiędzy systemami ekologicznymi i przemysłowymi w taki sposób, aby tworzyć łańcuchy wartości pomiędzy tymi dwoma systemami.

Warto zwrócić uwagę na działalność największych przedsiębiorstw z sektora drzewnego. Prowadzą one liczne, proekologiczne działania, które jednocześnie wpływają na zmniejszenie kosztów działalności.

Można wskazać na następujące grupy działań:

– energia i źródła odnawialne – energia cieplna często pochodzi z kotłowni opalanej biomasą oraz z rekuperacji ciepła gazów i spalin. Zaspokaja ona w 100% zapotrzebowania zakładu;

– przekształcanie oparów z lakierni w zakładach meblarskich na energię cieplną poprzez jej recyrkulację. Jest to forma odzysku energii cieplnej, wykorzystywanej do podgrzania powietrza, poprzez zawrócenie jakiejś jej części z wyrzutu powietrza z powrotem na nawiew. Powoduje to zmniejszenie nie tylko kosztów w przedsiębiorstwie, ale również wpływa na wzrost świadomości ekologicznej;

– efektywniejsze wykorzystanie surowców i pozostałości poprodukcyjnych do produkcji brykietu lub peletu. Daje to oszczędność energii cieplnej, względnie jej uzyskiwanie poprzez ograniczenie zużycia na przykład węgla;

– techniki odpylania – czyli oddzielanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i trocin jako ekologiczne bezpieczeństwo dla człowieka i techniki. Prawidłowe odpylanie maszyn stolarskich i centrów obróbczych stanowi w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych warunków do zrównoważonego ekorozwoju. Daje oszczędności energii i obniżenie kosztów eksploatacji maszyn obrabiających drewno.

Jak obniżyć koszty i usprawnić pracę?

Czas poświęcony na ręczne lub niezautomatyzowane usuwanie odpadów poprodukcyjnych jest dla pracodawcy czasem straconym. Dodatkowo odpady pozostające w maszynie stolarskiej znacząco wpływają na pogorszenie się warunków jej funkcjonowania. Elementy obrabiające są wówczas częściej wymieniane, przegrzewają się, powodują zaprószenie ognia. Dlatego od lat firma NESTRO proponuje nowoczesne rozwiązania w tym zakresie. Obszar działań obejmuje też technikę lakierniczą, czyli nowoczesne lakiernie dla branży stolarskiej i meblowej oraz kotły na trociny i biomasę wraz z systemami magazynowania tych materiałów w silosach.

Radosław Gliński mówi: „Uważamy w NESTRO, że w zmieniającym się intensywnie świecie nie wystarczy już proponować produktów, ale proponować rozwiązania dotyczące zrównoważonego ekorozwoju. Dlatego jako firma staramy się przede wszystkim zadowolić naszego klienta, nie wysuwać naszego produktu na pierwszy plan, tylko dowiedzieć się, czego on oczekuje, a następnie dopasować nasz produkt tak, aby spełniał jego oczekiwania. Właśnie z tego powodu tworzymy kompletne rozwiązania różnych systemów dla ważnych branż przemysłu. Nasza dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastycznie i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników”.

Korzyści i oszczędności

Optymalny rozkład pomieszczeń, połączony z zawansowanym procesem logistycznym, przyczynić się może do znaczącego zwiększenia efektywności odpylania poprzez zastosowanie urządzeń ochrony środowiska. Korzyści są oczywiste. Przejrzyste opisanie miejsc odpylania – gdzie będą stały maszyny, uporządkowane i czyste strefy, zoptymalizowane procedury. I wreszcie, co nie mniej istotne, usatysfakcjonowani pracownicy. NESTRO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym ze zrównoważonego ekorozwoju w przedsiębiorstwach, przygotowuje kompletny plan wzorcowy. Dobiera technologię, tworzy idealne stanowiska pracy, wykonuje projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy i analizę zadań. Koszty inwestycji poczynione w obsługiwanych przez firmę zakładach zwracają się bardzo szybko. Zastosowanie systemów odpylania Nestro pozwala na uzyskanie oszczędności energii rzędu do 20% rocznie przy optymalnym użytkowaniu. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez aktywny odzysk oczyszczonego powietrza, które wraca na halę. Po drugie, dzięki zapobieganiu biernej konsumpcji energii poprzez zastosowanie zasuw pneumatycznych na instalacji odpylającej podłączonych do urządzeń filtracyjnych.

NESTRO ma wiele propozycji w tym zakresie, które uzależnione są od potrzeb przedsiębiorstw branży drzewnej oraz od wielkości zakładu.

Dla małych zakładów są to:

– odpylacze NE 160 do 250, podciśnieniowe, w zwartej budowie, z wyciszonym wentylatorem ssącym. Ich mobilność zapewnia użytkowanie w każdym zakładzie i daje możliwość podłączenia od 1 do 3 maszyn jednocześnie.

Dla średnich i dużych zakładów dedykowany jest filtr typ NFP , podciśnieniowy 9/9 lub 11/11. Jest on przystosowany do oddzielania pyłu i/lub wiórów pochodzenia drzewnego od 15.000 do 100.000 m3/h. Zbudowany jest on z komór i dlatego istnieje zawsze możliwość jego rozbudowy. Zastosowano w nim szereg zabezpieczeń technicznych. Kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi posiadają znacznie lepsze sprawności, powyżej 86%.

Optymalne rozwiązania

NESTRO w Starym Oleśnie tworzy kreatywny i otwarty na współpracę zespół. Zapewnia on optymalne rozwiązania dla klientów i dba o ich pełną satysfakcję i zadowolenie. Firma jest profesjonalnie przygotowana do obsługi swoich odbiorców. Posiada duże, profesjonalne zaplecze konstrukcyjno-techniczne i magazynowe, pozwalające na sprawną realizację zamówień. Nowoczesny dział handlowy dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb rynku. Wpływ na sukces ma również to, że przedsiębiorstwo realizuje zarówno małe, jak i duże projekty. Do dyspozycji kontrahentów przygotowana została sala ekspozycyjna, w której można zapoznać się z podstawowymi urządzeniami oferowanymi dla różnych branż przemysłu. Można tu także obejrzeć nowości wprowadzane do sprzedaży, zwłaszcza jeśli chodzi o wentylatory transportowe i podciśnieniowe. Jest to doskonała forma do zapoznania się z ofertą tego producenta.

NESTRO zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej www.nestro.pl oraz sklepu internetowego pod adresem http://www.store.nestro.pl