Ekoinnowacyjne filtry odpylające

Realizacja zasad ekoinnowacyjnych rozwiązań w filtrach odpylających w praktyce opiera się między innymi na wszelkich działaniach służących energooszczędności i wzrostowi energoefektywności. Bardzo istotna jest również edukacja ukazująca te nowoczesne rozwiązania, ponieważ poprzez kształtowanie wiedzy i postaw przedsiębiorców można poprawić warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pomagać w dokonywaniu świadomych wyborów. W zasady te doskonale wpisuje się firma Nestro, która wspiera swoim doświadczeniem ekoinnowacyjne inwestycje.

Firma proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie konstruowania, projektowania i montażu ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska (systemów odpylania) dla przemysłu meblarskiego, drzewnego i papierniczego oraz dla branży sortowania odpadów. Bazuje na czystszych i bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego technologiach. Redukcja emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie odpadów poprodukcyjnych wpisuje się w jeden z filarów zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produktów na rynku europejskim” firma Nestro zaprojektowała, dostarczyła i zamontowała w Jaśle linię technologiczną nr 1 – odciągi z maszyn i urządzeń dla firmy Nowy Styl Group. Były to urządzenia odpylające Nestro wraz z instalacjami rurowymi.

Głównym celem ekoinnowacyjnego odpylania jest oszczędność energii, ograniczenie hałasu, a także zoptymalizowanie procesów prowadzące do efektywniejszej pracy. Systemy odpylające składające się z filtrów podciśnieniowych i instalacji odpylającej umożliwiają przyspieszenie procesów środowiska pracy oraz poprawiają jego jakość, podnoszą wydajność pracowników, ograniczając tym samym ich poziom stresu. Zastosowanie filtrów podciśnieniowych ZWF 9/4-30 pozwala na uzyskanie oszczędności energii do około 20% rocznie przy optymalnym użytkowaniu. Kolejne oszczędności można uzyskać dzięki aktywnemu odzyskowi oczyszczonego powietrza, które wraca na halę oraz dzięki zapobieganiu biernej konsumpcji energii poprzez zastosowanie zasuw pneumatycznych na instalacji odpylającej podłączonej do filtra. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – mianowicie rozwiązania z filtrami podciśnieniowymi nie emitują szkodliwych odpadów, cechują się cichą pracą oraz wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu wentylatorów podciśnieniowych o sprawności rzędu ok. 87%.

Kierunki działań firmy Nestro świadczą o dojrzałym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju z uwagi na charakter inicjatyw powiązanych ze specyfiką działalności biznesowej. Nestro wierzy, że proponowane ekoinnowacyjne rozwiązania w filtrach odpylających, jak również zrównoważony, trwały rozwój, to kategoria globalna, makroekonomiczna, ale jego praktyczna realizacja musi odbywać się przede wszystkim na poziomie mikroekonomicznym, czyli pojedynczego przedsiębiorstwa. Stąd wiele działań skierowanych jest również do mniejszych przedsiębiorstw branży meblarskiej i drzewnej. Dotychczasowe praktyki biznesowe firmy zostały wysoko ocenione pod względem ich wpływu społecznego i środowiskowego oraz korzyści biznesowych. Wpisanie zrównoważonego rozwoju w wizerunek firmy nie jest łatwe – wymaga uczciwości i otwartości, ale może przynieść znaczące korzyści, nie tylko dla środowiska, ale i samej firmy oraz jej klientów, czego doskonałym przykładem jest firma Nestro.

dr Edyta Kulej-Dudek
Autorka jest pracownikiem
Politechniki Częstochowskiej

.