Dotacja w województwie mazowieckim i dolnośląskim

Jeszcze w tym roku będzie możliwe pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji obejmujących zakup m.in. oprogramowania lub maszyn obróbczych.

Dotacje inwestycyjne dotyczą MŚP w zakresie wdrażania innowacyjności produktowej li/lub procesowej. W ramach działania możliwe będzie uzyskanie dotacji na zakup ruchomych środków trwałych (maszyn, urządzeń), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputerowego, licencji) i usług doradczych związanych z realizacją projektu. W ramach projektu Wnioskodawca może wprowadzić do swojej oferty nowe produkty czy też zakupić nowoczesne urządzenia produkcyjne. Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis. Poziom wsparcia wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.

Źródło: TOPSOLUTION
 

.