Design jednoczy

Design potrafi zmieniać rzeczywistość. Przekonały nas o tym już nie raz działania Dobroteki, Zamku Cieszyn, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i w Katowicach, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Galerii Wnętrz Domar we Wrocławiu. Dlatego by wzmocnić oddziaływanie projektów w sferze designu powyższe instytucje postanowiły się zjednoczyć. Wiadomo w jedności siła.

W czerwcu 2014 nastąpi eksplozja wspólnych inicjatyw z zakresu designu na Śląsku Opolskim, Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku (takie jak: Śląska Rzecz, Noc z Designem, Dobry Tydzień Projektanta, Wizja Wypoczynku, itp.). Zainicjowane zostaną nowe wspólne projekty. W programie podczas całego miesiąca czerwca przewidywane są liczne wystawy, prezentacje, warsztaty, konkursy, pokazy filmów, wykłady a nawet plener rzeźbiarski.

Celem Śląskiego Czerwca Projektowego jest podnoszenie jakości funkcjonalnej i estetycznej otoczenia człowieka poprzez tworzenie warunków do rozwoju kreatywności projektowej, społecznie użytecznej.

Ponadto:
– rozszerzenie oferty kulturalnej regionu śląskiego, przez przystępną prezentację doświadczeń rzemiosła lokalnego, projektantów, architektów, studentów wydziałów projektowych;
– edukowanie społeczności lokalnej w kwestiach estetyki produktu, także poprzez otwieranie uczelni kształcących projektantów na udział publiczny w ich działaniach;
– inicjowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o innowacyjne projektowanie, budowanie tą drogą przewagi konkurencyjnej regionalnych producentów;
– wspieranie rozwoju nowych technologii dobrym projektowaniem oraz rozpowszechnianie i wdrażanie tych rozwiązań w praktyce;
– budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich produktów;
– rozwijanie współpracy w makroregionach w oparciu o dobre wspólne praktyki projektowe;
– promowanie regionalnych atrakcji wzornictwa i architektury.
Jesteśmy przekonani, że działania które podjęliśmy są czymś wyjątkowym, służą rozwojowi społeczności wrażliwej na piękno otoczenia, poprawiają komfort życia, jak również promują wartościowe użytkowo i estetycznie przedmioty z naszego otoczenia.

Odbiorcami będą mieszkańcy regionu i przyjezdni, producenci zainteresowani usługami projektowymi a także osoby związane ze środowiskiem designerskiem, projektanci, architekci, graficy, fotograficy oraz studenci kierunków artystycznych i projektowych z Polski.
Poprzez dokumentację fotograficzną, filmową, a także publikacje w wersji elektronicznej i drukowanej (pl/eng), także odbiory z Europy. Zaproszeni zostaną także kuratorzy i krytycy, biznes funkcjonujący na co dzień w przestrzeni designu.

W organizację i promocję Śląskiego Czerwca Projektowego zaangażowało się już wielu partnerów. Patronami Honorowymi przedsięwzięcia jest Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Oleski. Patronami medialnymi Design Alive, Architektura&Biznes, Biznes Meble.pl, TVP Katowice, TVP Opole.

Źródło: DOBROTEKA

.