Czesław Grochulski

Czesław Grochulski, ur. 1957, Prezes Zarządu Enkev Polska SAmini_-cz.grochulski

Zarządza spółką od 2005 roku. W ciągu ośmiu lat z reformował i zoptymalizował m.in. wewnętrzne procesy w firmie, instrumenty bieżącej analizy ekonomicznej i finansowej, które umożliwiają podejmowanie strategicznych decyzji, jak również procesy udoskonalenia zarządzania takie jak MBI, TPM, 5S, Lean Manufacturing. Zarządzanie buduje na relacjach z załogą i uświadamianiu wspólnego celu firmy i zatrudnionych. Enkev Polska została m.in. 7. krotnym laureatem Gazeli Biznesu przyznawanym przez tygodnik Puls Biznesu. Firma została uhonorowana tytułem Najlepszego Pracodawcy 2012 przez Aon Hewitt, a w roku 2013 otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy.

W latach 1997 – 2005 Czesław Grochulski był Prezesem i Dyrektorem Naczelnym niemieckiej spółki PERPOL, zajmującej się szyciem i haftem usługowym. Z sukcesem przeprowadzał zmiany organizacyjne i fuzje z innymi podmiotami, a także wprowadził do oferty nowe usługi. Wcześniej był związany także z mniejszymi spółkami handlowo-produkcyjnymi (REXPOL, PASCAL), którymi początkowo zarządzał z pozycji dyrektora i prokurenta, a ostatecznie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu. W końcu lat 80-tych pracował również jako handlowiec w polskiej spółce w Hamburgu.

Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu zarządzania i coachingu. Jest absolwentem wydziału filologii angielskiej oraz podyplomowego studium „Rachunek Ekonomiczny w Handlu Zagranicznym” Uniwersytetu Łódzkiego. Posługuje się kilkoma językami obcymi.

.