Automatyzacja procesu sztaplowania

Przejmowanie części obowiązków przez maszyny to nie tylko krok mający na celu zredukowanie kosztów, choć bez wątpienia aspekt ekonomiczny gra tu niemałą rolę. Osobną kwestią jest fakt, że w zakładach drzewnych oraz w wielu innych branżach bardzo trudno znaleźć pracowników, dlatego możliwość przeniesienia niektórych zadań na maszyny jest często jedyną, która pozwoli zachować płynność produkcji. Interesujące propozycje w tym zakresie przygotowała firma ZM Jabłoński.

 

Oferowane przez firmę ZM Jabłoński rozwiązania przeznaczone do zwiększenia stopnia automatyzacji i upłynniania procesów produkcyjnych obejmują różne grupy produktów, przy czym usprawnienia dotyczą zarówno procesu podawania elementów, poprzez ich odbieranie, aż do sztaplowania.

Wśród ostatnich z wymienionych urządzeń znajdują się dwie sztaplarki. Pierwsza, SD 81, przeznaczona jest do desek o długości 800/1200 mm, druga SD 250 – do desek o długości do 3000 mm. W obu maszynach szerokość deski może wynosić od 70 do145 mm.

Sztaplarka SD 81 może ułożyć aż 16 warstw desek w ciągu minuty. Możliwe jest układanie bez przekładania lub z dowolną ilością przekładek (przekładkowanie stosu co n-warstw).

Bardziej zaawansowanym urządzeniem jest układarka desek (sztaplarka) z rozcinarką SD 250, wyposażona w taśmociąg podawczy z mechanizmem wyrównującym i podajnikiem typu „gęsia szyja”. W skład linii wchodzi ponadto obrzynarka formatująca, podajnik odkładający, układnica, zasobnik przekładek, rolotok wyjściowy. Komfortową pracę zapewnia specjalny podest dla operatorów. Opcjonalnie producent oferuje możliwość doposażenia układarki SD 250 w podajnik palet.

Wysokość układania w maszynie wynosi do 1750 mm, a jej wydajność to 11 warstw na minutę z przekładkowaniem stosu co n-warstw.

http://www.zmj.pl/

Fot. ZM Jabłoński