Adam Wasiak

mini_wasiak

Adam Wasiak, ur. 1966 r., od 7 lutego 2012 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego.
Karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1994 r. Pracował kolejno na stanowiskach: podleśniczego w Nadleśnictwie Suchedniów, inżyniera nadzoru w nadleśnictwach Starachowice i Łagów, dyrektora Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Radomiu. Zajmował również stanowisko dyrektora radomskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dwukrotnie szefował Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (w latach 2001-2006 i 2008-2012). Adam Wasiak jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego. Hobby dyrektora to podróże, narciarstwo, łowiectwo i literatura..