Wydajność, wszechstronność, precyzja

Nowa, największa okleiniarka marki Format-4 o nazwie perfect 812 przekonuje swoim designem, masywnymi komponentami oraz wysokiej jakości agregatami, gwarantując perfekcyjne wyniki przy profesjonalnej, kompleksowej obróbce obrzeży. Za sprawą najwyższej powtarzalności ustawień, licznych wariantów wyposażenia, możliwości elastycznego doboru agregatów i komfortu obsługi zapewni każdemu zakładowi stolarskiemu maksymalną wydajność.

Najwyższa elastyczność przy dowolnym profilu
Zwłaszcza przy płytach post- i softformingu nowy perfect 812 z pomocą podwójnego agregatu zaokrąglania naroży osiąga nowy wymiar obróbki obrzeży. Z jego pomocą elementy o różnych profilach mogą zostać obrobione w tylko jednym toku obróbczym, za sprawą idealnego „finiszu” zupełnie wyeliminowane zostaje pracochłonne poprawianie.

Obrzeża z rolki lub doklejki drewniane o grubości do 12 mm mogą być naklejane na elementy o wysokości od 8 do 60 mm, sprawdzony system posuwu z gąsienicą łańcuchową z prędkością 12 m/min. (opcjonalnie 20 m/min.) dba o delikatny transport formatek.

Najlepszy komfort obsługi dla maksymalnej produktywności
Warianty sterowania Format-4 x-motion plus oraz e-motion umożliwiają maksymalną wydajność w połączeniu z najlepszym komfortem obsługi. Dzięki samoobjaśniającym symbolom i przejrzystemu menu na kolorowym, dotykowym monitorze o przekątnej 10,4” obsługa perfect 812 staje się dziecinnie prosta.

Centralny zespół sterowania z oprogramowaniem Format-4 umożliwia efektywne zapisywanie zdefiniowanych przez operatora programów roboczych, kontrolowanie i precyzyjne ustawianie sterowanych agregatów, wybór siły nacisku dla zespołu dociskowego i regulowanie temperatury kleju, jak również parametrów do dosuwania i odsuwania agregatów oraz informuje bez omyłek o metrach bieżących czy o pracach konserwacyjnych i przedziałach czasowych.

Ekskluzywny pakiet wyposażenia „e-motion” oferuje dodatkowo sterowanie pozycyjno-siłowe agregatów, które można ustawić, naciskając palcem, na monitorze dotykowym z dokładnością do setnej milimetra.

W ten sposób sterowane są:
– belka dociskowa z dwoma przesuniętymi względem siebie rzędami rolek dla równomiernego rozłożenia nacisku,
– agregat frezowania wstępnego z dwoma niezależnymi silnikami,
– agregat dociskowy z pneumatycznym naprężeniem wstępnym z napędzanym wałkiem dociskowym i dwoma rolkami stożkowymi wzmacniającymi docisk,
– elektromotorycznie pozycjonowana listwa agregatu wstępnego frezowania,
– agregat polerki profilowej z pneumatycznym dosuwaniem.

Wielofunkcyjnym agregatem do frezowania profilowego, z fazą lub na równo z formatką, można sterować na monitorze dotykowym zarówno przy pakiecie wyposażenia e-motion, jak również przy x-motion plus.

Dodatkowe wyróżniki
Okleiniarka perfect 812 w standardzie posiada lampę na podczerwień, która na samym wstępie obróbki podgrzewa krawędź formatek, zapewniając trwałe zespolenie obrzeży z płytą. Następnie maszyna wyposażona jest w zamienny, teflonowy zbiornik na klej, który umożliwia szybką zmianę oklejania z klejów EVA na kleje PUR i tym samym skraca przezbrajanie do minimum. Zbiornik można zamienić w rekordowym czasie bez jakichkolwiek narzędzi, co przekłada się na bezproblemową zmianę rodzaju klejów lub koloru kleju. Precyzyjnie regulowany wałek klejowy z funkcją zawracania zapewnia odpowiednie dozowanie i pozwala idealnie dopasować jego ilość do różnorodnych typów obrzeży.

Cennym wyposażeniem dostępnym w opcji jest agregat wstępnego topienia kleju składający się z dwóch pojemników: górnego – dużego o pojemności 4,0 kg na granulat kleju oraz podgrzewanego pojemnika właściwego z czujnikiem poziomu kleju. W przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu czujnik wysyła sygnał do sterowania, który z kolei uruchamia przesuwanie kleju z górnego pojemnika przez wysokiej wydajności płytę grzewczą i w ten sposób dolny zbiornik zostaje uzupełniony w ciekły klej. Dzięki temu zachowane zostają optymalne parametry kleju i unika się takich negatywnych skutków, spowodowanych permanentnym podgrzewaniem, jak przebarwienia czy utrata właściwości klejących.

Agregat obcinający precyzyjnie nadmiar obrzeży z dwoma niezależnymi zespołami tnącymi i bardzo dokładnym prowadzeniem liniowym daje się przechylić pod kątem 15o. Obcina on naddatki przy obu końcach formatek czysto i dokładnie.

Perfekcyjne wyniki przy frezowaniu zaokrąglającym, z fazą lub na równo z formatką, gwarantuje wielofunkcyjny agregat frezujący z dwoma niezależnymi zespołami. Konstrukcyjne udoskonalenie osi nastawczych dla grubości obrzeży i profilu zapewnia najszybszą dokładność ustawień.

Do obróbki oklejonych formatek na finiszu Format-4 oferuje w standardzie agregat cykliny profilowej z pneumatyczną funkcją dosuwania oraz agregat cykliny płaskiej. Agregaty te mają za zadanie usunięcie resztek kleju. Dodatkowo na życzenie klienta perfect 812 może zostać wyposażony w agregat polerki z dwoma tarczami polerskimi, każda napędzana osobnym silnikiem, które czyszczą i polerują krawędź, dając perfekcyjne wykończenie.

Dostępne w opcji zespoły spryskujące ze sterowanym rozruchem zapewniają czystą obróbkę obrzeży o delikatnych powierzchniach i redukują zużycie środków chemicznych: adhezyjnego, antystatycznego, poślizgowego czy polerskiego w zależności od wyboru przyszłego użytkownika.

(bb)

.