Stanisław Wiśniewski

Stanisław Wiśniewski – od 14 kwietnia 2014 r. piastuje stanowisko zastępcy ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

mini_stanislaw-wisniewski
Stanisław Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW, studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, a także studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Interesuje się ekonometrią i historią Pomorza Gdańskiego..