Stanisław Drozdowski

8 kwietnia 2014 r. Rada Wydziału Leśnego SGGW nadała dr inż. Stanisławowi Drozdowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie “leśnictwo”.

Informacje o dr hab. Stanisławie Drozdowskim:

mini_drozdowski

Zainteresowania badawcze:

 • modelowanie matematyczne zjawisk przyrodniczych;
 • rozwój lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka;
 • hodowla lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym;
 • testowanie materiału sadzeniowego wyhodowanego w różnych technologiach w warunkach gruntów leśnych, porolnych i poprzemysłowych;
 • interakcja gospodarka leśna a ochrona przyrody.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Hodowla lasu, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Ćwiczenia kompleksowe, Zajęcia specjalizacyjne (optymalizacja postępowania hodowlanego w rębniach złożonych) – Wydział Leśny;
 • Gospodarka leśna a ochrona środowiska, Wielofunkcyjne zagospodarowanie lasu, Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zagospodarowanym – kierunek Ochrona Środowiska;

Tematy badawcze (kierownik):

 • 2010-2013, Modelowanie rozwoju drzewostanów zagospodarowanych rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną, grant NCN.

Przebieg zatrudnienia i rozwoju naukowego:

 • od 2003 – adiunkt (KHL SGGW);
 • 2003 – doktor nauk Leśnych (WL SGGW);
 • 1997–2003 – asystent (KHL SGGW);
 • 1997 – stażysta (Zakład Gleboznawstwa i Nawożenia Instytut Badawczy Leśnictwa;
 • 1997 – mgr inż. (WL SGGW), 1992 – technik Leśnik (Biłgoraj).

Staże zagraniczne:

 • 2001-2002 – Zakład Systemów Naturalnych PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Niemcy);
 • 1990 – praktyka z zakresu zagospodarowania lasu w Lasach Państwowych Czechosłowacji (Velké Meziříčí);
 • 1999 – praktyka z zakresu doświadczalnictwa leśnego w Swedish University of Agricultural Sciences (Alnarp).

Źródło: SGGW
Fot. SGGW.