Schattdecor rozbudowuje swoje moce impregnacyjne w Brazylii

Schattdecor inwestuje w dwa nowe kanały impregnacyjne w brazylijskim oddziale firmy w São José dos Pinhais. Na tej drodze ekspert w produkcji powierzchni uszlachetnionych rozszerza swoje moce produkcyjne w zakresie impregnacji na pięć maszyn.

 

Pierwszy z planowanych kanałów jest właśnie montowany. Inwestycja realizowana jest z opóźnieniem, spowodowanym pandemią COVID-19. Planowana była bowiem już w roku 2019. Uruchomienie maszyny o szerokości 9 stóp (około 274 cm) ma mieć miejsce w pierwszym kwartale roku 2021. Ze względu na duży potencjał rynkowy w tym regionie świata zadecydowano od razu o inwestycji w kolejny kanał.

Roland Heeger, członek zarządu ds. techniki: „Piąty kanał impregnacyjny jest już zamówiony i powinien zostać uruchomiony w pierwszym kwartale roku 2022. Kolejna maszyna ma mieć również szerokość 9 stóp. Dzięki powiększeniu mocy produkcyjnych odpowiemy na zapotrzebowanie lokalnego rynku”.

Flavio Lufchitz, dyrektor zakładu Schattdecor w Brazylii: “Na ten moment dysponujemy mocami przerobowymi w wysokości 160 milionów m2 rocznie, planujemy dalszy zrównoważony wzrost i oferujemy naszym klientów najlepszy serwis. Nowe inwestycje zwiększą nasze moce produkcyjne do 220 milionów m2 rocznie. Nowy reaktor żywicy umożliwi nam zabezpieczenie w melaminę, poprzez własne jej wytwarzanie, na nasze potrzeby produkcyjne”.

Drugi reaktor żywicy został zamówiony w 2020 roku i powinien zostać uruchomiony jeszcze przed montażem drugiego nowego kanału impregnacyjnego.