Pellets-Expo i Brykiet-Expo w połowie czerwca

W Centrum Targowym Pomorza i Kujaw, po raz dwunasty odbędą się Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO”. W dniach 16-18 czerwca 2015r. w Bydgoszczy zagoszczą firmy związane z odnawialnymi źródłami energii.

Pellets-Expo, Brykiet-Expo i Biogaz-Expo
W dzisiejszych czasach koszty utrzymania mieszkania, domu, czy innych obiektów w dużej mierze zależą od ponoszonych kosztów na ogrzanie pomieszczeń. Troska o czyste środowisko oraz rosnące ceny podstawowych nośników energii takich jak olej, gaz czy węgiel, często rujnujące domowe i samorządowe budżety na ogrzewanie, coraz częściej skłaniają do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi dla środowiska i atrakcyjniejszymi ekonomicznie oraz innowacyjnymi, technologicznie zaawansowanymi urządzeniami i systemami grzewczymi. Pozwalają one obniżać koszty ogrzewania, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa cieplnego przez wiele lat. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, poprodukcyjnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pelet i brykietów. Są one coraz chętniej wykorzystywane przez instytucje oraz indywidualnych odbiorców. W domowych gospodarstwach nastawionych na proekologiczny styl życia możliwe jest łączenie różnych źródeł energii.
Jednym z omawianych i prezentowanych tematów będzie energetyka odnawialna dla rolnictwa. Oznacza ona wzrost konkurencyjności i szanse rozwojowe dzięki obniżeniu kosztów produkcji rolnej. Rolnicy dysponują największym potencjałem odnawialnych zasobów energii. Organizatorzy chcą zachęcić lokalne rolnictwo do regionalnej produkcji i wykorzystania uzyskanej energii, co może być naturalnym stymulatorem rozwoju obszarów wiejskich, a w konsekwencji stałego podnoszenia jakości życia społeczności wiejskiej.
Równolegle z targami PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO odbędą się 2 Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu „BIOGAZ-EXPO”.

Ciekawa oferta
Jak co roku, organizatorzy będą starali się zbudować możliwie największą, ciekawą ofertę tej branży dla zwiedzających. Podczas targów prezentowana będzie m.in. bogata oferta nowoczesnych urządzeń do spalania biomasy – kotłów grzewczych, pieców, kominków, zestawów grzewczych, palników, urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych do produkcji pelletów i brykietów z trocin i innych surowców, producentów pelletu, brykietu, akcesoriów, automatyki i armatury dla kotłowni na biomasę, suszarni do trocin oraz innych surowców roślinopochodnych, rębaków, rozdrabniaczy, wilgotnościomierzy, sterowników, podajników, sortowników, filtrów, systemów magazynowania, przechowywania i transportu, części zamiennych itp. Do prezentacji zaproszono firmy z branży OZE zajmujące się: innowacyjną technologią, urządzeniami grzewczymi, biomasą, bioenergią, biogazem, fotowoltaiką, biopaliwami, pompami ciepła, kogeneracją, energią solarną i wiatrową, geotermią. Firmy, instytucje i stowarzyszenia oferować będą także pomoc w kwestii projektowania, kompletacji inwestycji, montażu, finansowania i serwisu.
Nie zapominano też o roli edukacyjnej imprezy, którą pełnią towarzyszące konferencje, seminaria.
W ub. roku targi odwiedzili specjaliści m.in. z branży energetyki cieplnej, sektora odnawialnych źródeł energii, drzewnej, inwestorzy, wykonawcy, architekci, projektanci, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, klienci indywidualni z terenu całej Polski i zagranicy. Obecność najważniejszych przedstawicieli tego sektora oraz zaprezentowana oferta umożliwiły potencjalnym klientom zapoznanie się i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w tej branży. Po raz kolejny komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami.
.