Nowy przewodniczący RN Pfleiderer Grajewo S.A.

Pfleiderer Grajewo S.A., jeden z największych i najnowocześniejszych producentów płyt, blatów kuchennych i sztucznych oklein w Polsce, został poinformowany przez swojego akcjonariusza Atlantik S.A. o tym, że po skutecznym przeprowadzeniu transakcji integrującej Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer GmbH, Atlantik S.A. przedstawi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kandydaturę Zbigniewa Prokopowicza na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. Prokopowicz jest kompetentnym polskim managerem o bogatym międzynarodowym doświadczeniu.

_zbigniew-prokopowicz

Zbigniew Prokopowicz może poszczycić się szerokim doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu polskich spółek giełdowych działających na arenie międzynarodowej w wielu sektorach, m.in. w branży energetycznej, części samochodowych, sektorze papierniczym i opakowań. Od czerwca 2008 r. Zbigniew Prokopowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu polskiej grupy energetycznej Polenergia S.A., gdzie w latach 2004-2008 był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Przed dołączeniem do Polenergii Zbigniew Prokopowicz był przez pięć lat Prezesem Zarządu międzynarodowej spółki zajmującej się produktami papierniczymi i opakowaniami Mondi plc w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ponadto pełnił też funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Opoczno S.A. (2004-2007) a także Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu DGS S.A. (2005-2008). Zbigniew Prokopowicz ukończył Ekonomię Stosowaną na Uniwersytecie Paris-Dauphine oraz studia MBA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.

Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej Pfleiderer Grajewo zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu kandydatury Zbigniewa Prokopowicza. Powołanie doświadczonych polskich ekspertów branżowych oraz menedżerów wyższego szczebla ma odzwierciedlać zwiększoną liczbę akcji w wolnym obrocie oraz zmniejszony udział Atlantik S.A. po zamknięciu transakcji.

Źródło: MLSGROUP

.